Trzecia konferencja projektwa nazwana ‘Contradictions’- ‘Sprzeczności’ odbyła się w kwietniu w V Liceum Ogólnokształcacym im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu. Niestety ze względu na pandemię i wybuch wojny w Ukrainie tylko grupa z Włoch przyjechała do Kalisza. Szkoły Francuska i Łotewska uczestniczyły w aktywnościach za pośrednctwem internetu. Podczas trzeciego wydarzenia LTT uczestnicy poznali kontrowersyjne strony rozwiązań globalnych problemów środowiskowych oraz ryzykowne aspekty gospodarki o obiegu zamkniętym. Uczestnicy odpowiedzieli na pytanie, czy zachowania ekologiczne zawsze mają pozytywny wpływ na nasze środowisko. Szukali przykładów takich sprzeczności. Uczestnicy odwiedzili Gołuchów i wysłuchali wystąpienia na temat propozycji ochrony przyrody. Następnie spotkaliśmy się z przedstawicielami straży miejskiej, którzy wygłosili przemówienie na temat poziomu zanieczyszczenia w Kaliszu i sposobów jego kontrolowania. Jednym z wydarzeń było również zorganizowanie wystawy fotograficznej „Eco or not?”. Uczniowie współpracowali, aby zaprezentować zdjęcia, które zrobili przed spotkaniem. Jednym z punktów konferencji było zasadzenie drzewka Erasmus+ przed liceum Sobieskiego. Uczestnicy mieli również okazję poszerzyć swoją wiedzę na temat wody, gdyż odwiedziliśmy Hydropolis – centrum wiedzy o wodzie.

Close Menu