W Lesie Winiarskim 21 kwietnia 2024 roku uczczono pamięć kaliszan i ostrowian pomordowanych przez okupanta hitlerowskiego w latach 1939-1940. Poczet sztandarowy V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu, wziął udział w obchodach upamiętniających mieszkańców Ziemi Kaliskiej i Ziemi Ostrowskiej, pomordowanych w lesie w Winiarach podczas II wojny światowej.

Close Menu