Zachęcamy uczniów do wzięcia udziału w II edycji konkursu fotograficznego ,,Kalisz od podwórka” , którego organizatorem jest Technikum im. św. Józefa w Kaliszu.

Uczniowie zainteresowani udziałem w konkursie, proszeni są o pobranie z regulaminu i podpisanie załączników, a następnie dostarczenie ich do koordynatorki konkursu w naszej szkole. Jest nią pani mgr Marzena Grygielska.

Oddanie kompletu dokumentów będzie jednocześnie zapisem na listę uczestników konkursu, która zostanie przesłana Organizatorowi.

Maksymalnie trzy prace konkursowe, określone w regulaminie konkursu (link do regulaminu poniżej) należy przesyłać w nieprzekraczalnym terminie do 17 maja 2024 roku na adres koordynatorki: m.grygielska@5lo.kalisz.pl.

Fotografie konkursowe mają być przygotowane w formacie .jpg w przestrzeni RGB – pliki mają mieć zmienione nazwy np.: imię-nazwisko-szkoła-01 (przykład Jan-kowalski-VLO-01.jpg) (01,02,03 to numery zdjęć uczestnika).

Do konkursu mogą być zgłoszone tylko fotografie wykonane między 01 kwietnia 2024 roku a 17 maja 2024 roku.

O wyłonieniu laureatów Konkursu decyduje Komisja Konkursowa w składzie:
Członkowie Kaliskiego Stowarzyszenia Fotograficznego im. Ryszarda Szymańskiego „Poza Kadrem”.

Rozstrzygnięcie Konkursu, wręczenie nagród rzeczowych połączone z otwarciem wystawy prac nagrodzonych i wyróżnionych oraz ew. innych zakwalifikowanych na ekspozycję nastąpi podczas uroczystego spotkania w terminie:

10 czerwca 2024 r o godz., 10.00. podczas oficjalnego otwarcia wystawy pokonkursowej, która odbędzie się przed gmachem głównym Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu.

Nagrody w postaci bonu podarunkowego otrzymają uczniowie zajmujący kolejno trzy pierwsze
miejsca. Technikum zastrzega sobie prawo do wyróżnienia dodatkowych prac.

  • pierwsza nagroda o wartości 700zł
  • druga nagroda o wartości 500zł
  • trzecia nagroda o wartości 300zł
  • Laureatom Konkursu oraz ich opiekunom zostaną przyznane okolicznościowe dyplomy.
  • Link z regulaminem, poniżej.

https://sites.google.com/view/kaliszodpodworka2/regulamin

Close Menu