03.09.godz. 9.00Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019p. S. Kwarcińska, p. A. Derbich(p. A. Bruś, p. A. Drabik)
10.09.godz. 10.25Spotkanie Dyrekcji z Samorządem Uczniowskim
13.09.godz. 16.30godz. 17.30Zebranie z rodzicami uczniów klas I, II, III Spotkanie Dyrekcji z Radą Rodziców 
14.09.godz. 15.30Rada Pedagogiczna poświęcona zatwierdzeniu: planupracy szkoły oraz planów pracy zespołów i organizacjiszkolnych, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego 
do 21.09.Test diagnostyczny w klasach I z przedmiotów            w zakresie rozszerzonym (z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego i matematyki) 
do 28.09.Wycieczki integracyjne dla klas I  (Kalisz)  
02.10.godz. 15.30Rada Pedagogiczna poświęcona analizie wynikówMatura 2018 i „testu pierwszaka” 
02.10.godz. 16.30Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z nauczycielami
10.10.Dzień Patrona (Przyrzeczenie uczniów klas I na sztandar)p. A. Kałużna, p. J. Bartczak, p. E. Jankowska, p. B. Niekrasz – Mielczarek (p. B. Grajek, p. Ł. Gawłowicz, p. B. Kwiasowski)
15.10.godz. 09.00Dzień Edukacji Narodowej – akademiap.M. Pilecka – Jurewicz, p. A. Błaszczyk(p. A. Kijuć, p. B. Kwiasowski) 
15.10.godz. 09.00XVIII Dzień Papieski pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”(udział pocztu sztandarowego w lokalnych obchodach)p. M. Wawrzyniak – Grala(p. A. Kijuć, p. B. Kwiasowski)
06.11. godz. 16.30Spotkanie śródokresowe dla rodziców uczniów klas I, II, III Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z nauczycielami 
09.11.Obchody Dnia Niepodległości w szkole – śpiew hymnu  p. B. Niekrasz – Mielczarek, p. P. Marciniak(p. B. Chodkiewicz – Śniegula)
11.11.Udział delegacji uczniowskiej w miejskich obchodach rocznicowych – 11 listopadap. Ł. Gawłowicz, p. B. Kwiasowski 
04.12.godz. 16.30Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z nauczycielami(świąteczne wystawy SU) 
06.12.Spotkanie mikołajkowe dla uczniów – RR, SUp. A. Drabik, p. P. Kempiński, p. B. Kwiasowski
18.12.Ostateczny termin wystawiania ocen uczniom klas I, II, III
19.12.godz. 12.00Uroczyste spotkanie przedświąteczne szkoły                 p. M. Wawrzyniak – Grala, p. E. Jankowska, p. S. Kwarcińska 
23.12. – 31.12.Zimowa przerwa świąteczna 
31.12.Zakończenie I okresu dla klas I, II, III 
04.01.Rada klasyfikacyjna dla klas I, II, III 
08.01.godz. 16.30godz. 17.30XI Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny p. M. Bogajewicz, p. P. Marciniak, p. A. Drabik,                    p. P. Kempiński, p. L. Tomczak
 Spotkanie z nauczycielami – pierwszy wtorek miesiącaWywiadówka okresowa dla klas I, II, IIISpotkanie dyrekcji z Radą Rodziców
14.01. – 27.01.Ferie zimowe
 
do 31.01.Próbna matura 
05.02.godz. 16.30Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z nauczycielami 
05.02.godz. 14.30Rada podsumowująca pracę szkoły za I okres
 05.03.godz. 15.30godz. 16.30  Rada poświęcona analizie próbnej maturyPierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z nauczycielami
 
26.03.Ostateczny termin wystawienia przewidywanych ocen uczniom klas III
29.03. godz. 16.30 Spotkanie śródokresowe dla rodziców uczniów klas III(powiadomienie o przewidywanych ocenach) 
 
marzec – kwiecieńPielgrzymka klas maturalnych do Częstochowy
(katechetka – p. M. Wawrzyniak – Grala)
02.04.godz. 16.30Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z nauczycielamiSpotkanie śródokresowe z rodzicami uczniów klas I-II  
08.04. do26.04.   Badanie wyników nauczania – przedmioty maturalne i przedmioty w zakresie rozszerzonym – kl. I i II
04. 2019Rekolekcje wielkopostne
12.04.Ostateczny termin wystawiania ocen uczniom klas III 
04. 2019Drzwi Otwarte dla gimnazjalistów i ośmioklasistów 
17.04 do 24.04.Egzaminy weryfikacyjne(podania o egzamin weryfikacyjny najpóźniej 3 dni przed RP 
24.04.godz. 15.30Rada klasyfikacyjna klas III 
26.04.godz. 12.00 Zakończenie zajęć w kl. III – Pożegnanie absolwentówp. A. Kałużna, p. J. Bartczak ( p. P. Kempiński, p. A. Derbich)   
01. – 03.05.Udział w obchodach majowych 
06.05. do 25.05.Część pisemna i ustna egzaminu maturalnego 
14.05.godz. 16.30Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z nauczycielamiRada Pedagogiczna poświęcona analizie wyników testów diagnostycznych 
22.05.Termin wystawienia przewidywanych ocen uczniom klas I i II
24.05.godz. 16.30Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach uczniów klas I i II (spotkanie śródokresowe). 
04.06.godz. 16.30Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z nauczycielami
do 12.06.Ostateczny termin wystawiania ocen uczniom klas I i II 
13.06. do 14.06.Egzaminy weryfikacyjnedo 12.06.2019 podania o egzamin weryfikacyjny 
17.06.godz. 14.30Rada klasyfikacyjna klas I i II 
18.06.Egzaminy klasyfikacyjne
18.06.godz. 16.30Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców
21.06.godz. 9.00Zakończenie roku szkolnego 2018/2019p. A. Rokicka, p. A. Drabik, p. A. Bruś
28.06.godz. 09.00Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowującej pracę szkoły za rok szkolny 2018/2019 
   
20.08. godz. 9.00Maturalny egzamin poprawkowy 
26.08. do29.08.Egzaminy poprawkowe z zajęć edukacyjnych 
30.08.godz. 9.00Posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęconej zatwierdzeniu wyników egzaminów poprawkowych i przygotowującej szkołę do pracy w roku szkolnym 2019/2020 
02.09.Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020p. P. Kempiński, p. M. Bogdajewicz, p. M. Trzcińska
Close Menu