KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO 2023/2024

WRZESIEŃ

04.09.

godz. 9.00 Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

11.09.

godz. 16.30 Ogólne spotkanie dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas I

godz. 17:00 Ogólne spotkanie dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas IV

godz. 17:00 Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I, II i III                     

godz. 17:15  Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas IV

godz. 17:45  Spotkanie Dyrekcji z Radą Rodziców

do 22.09.

Test diagnostyczny w klasach I z przedmiotów            

w zakresie rozszerzonym (z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego i matematyki)

26.09.

godz. 10.25

Spotkanie Dyrekcji z Samorządem Uczniowskim (przedstawiciele klas)

Close Menu