KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO 2021/2022

WRZESIEŃ

01.09. godz. 9.00 Rozpoczęcie roku szkolnego 2021/2022

09.09. godz. 10.25 Spotkanie Dyrekcji z Samorządem Uczniowskim

10.09. godz. 16.30 / godz. 17.00 /godz. 17.00 / godz. 17.30

Ogólne zebranie z rodzicami uczniów klas I /Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I  /Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas II i III / Spotkanie Dyrekcji z Radą Rodziców

15.09. godz. 15.30 Rada Pedagogiczna poświęcona zatwierdzeniu: planu pracy szkoły oraz planów pracy zespołów i organizacji szkolnych, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego

do 21.09. Test diagnostyczny w klasach I z przedmiotów   w zakresie rozszerzonym (z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego i matematyki)

do 30.09. Wycieczki integracyjne dla klas I  (Kalisz)

PAŹDZIERNIK

05.10. godz. 15.30 Rada Pedagogiczna poświęcona analizie wyników Matura 2021 i „testu pierwszaka”

05.10. godz. 16.30 Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z nauczycielami

14.10.  Dzień Patrona /Przyrzeczenie uczniów klas I na sztandar/ Zaprzysiężenie pocztów sztandarowych/ Dzień Edukacji Narodowej/ Dzień Papieski – akademia. p. E. Jankowska, p. A. Kałużna, p. P. Banaszak, p. D. Szumski, (p. M. Pilecka-Jurewicz, p. M. Będkowski) Zdjęcia – p. M. Grygielska

02.11. godz. 16.00;/ godz. 16.30 Spotkanie śródokresowe dla rodziców uczniów klas I, II, III Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z nauczycielami

10.11.Obchody Dnia Niepodległości w szkole p. A.  Żukowska, p. P. Marciniak, p. D. Szumski (p. A. Drabik, p. K. Brodziak) Zdjęcia – p. M. Grygielska

11.11.Udział delegacji uczniowskiej w miejskich obchodach rocznicowych – 11 listopada p. D. Szumski, p. B. Kwiasowski

GRUDZIEŃ

07.12. godz. 16.30 Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z nauczycielami (świąteczne wystawy – SUuczniowie oraz opiekunowie SU)

14.12. Konkurs Mitologiczny (opiekunowie M. Tomczak,  M. Kuczmańska

21.12. godz. 12.00 Uroczyste spotkanie przedświąteczne szkoły (opiekunowie D. Kedzierska, ks. D. Juszczak,  J. Bartczak, K. Karolak,  M. Będkowski) Zdjęcia – p. M. Grygielska

23.12. – 31.12. Zimowa przerwa świąteczna

ROK 2022

STYCZEŃ

04.01. godz. 16.30 Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z nauczycielami

12.01. Ostateczny termin wystawiania ocen uczniom klas I, II, III

14.01 Zakończenie I okresu dla klas I, II, III

17.01 – 30.01. Ferie zimowe

do 31.01 –  Próbna matura

31.01. godz. 15.30 – Rada klasyfikacyjna dla klas I, II, III

LUTY

01.02. godz. 16.00/ Wywiadówka okresowa dla klas I, II, III / 

godz. 16.30/ Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z nauczycielami /

godz. 17.30 Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców

10.02. godz. 15.30  Rada podsumowująca pracę szkoły za I okres

MARZEC

 01.03. godz. 15.30/  godz. 16.30/ Rada poświęcona analizie próbnej matury / Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z nauczycielami

marzec  –  Rekolekcje Wielkopostne

29.03. – Ostateczny termin wystawiania przewidywanych ocen uczniom klas III G, H, I, J, K (liceum trzyletnie)

30.03. godz. 16.30 – Spotkanie śródokresowe dla rodziców uczniów klas III G, H, I, J, K (liceum trzyletnie), (powiadomienie o przewidywanych ocenach)

marzec – kwiecień – Pielgrzymka klas maturalnych do Częstochowy (p. D. Kedzierska, ks. D. Juszczak)

KWIECIEŃ

Drzwi otwarte dla ósmoklasistów (wszyscy nauczyciele)

05.04.godz. 16.00/ godz. 16.30/ Spotkanie śródokresowe z rodzicami uczniów klas I-II i III A, B, C, D (liceum czteroletnie)/ Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z nauczycielami

13.04. – Ostateczny termin wystawiania ocen uczniom klas III G, H, I, J, K (liceum trzyletnie)

14.04. – 19.04.- Wiosenna przerwa świąteczna

22.04. – 23.04.- Sprawdzian wiadomości i umiejętności (podania najpóźniej 3 dni przed RP)

26.04. godz. 15.30 – Rada klasyfikacyjna  klas III G, H, I, J, K (liceum trzyletnie)

29.04. godz. 12.00 – Zakończenie zajęć dla klas III G, H, I, J, K (liceum trzyletnie) Pożegnanie absolwentów ( A. Strzała. A. Gajewska (. A. Żukowska, A. Kijuć) Upominki dla uczniów klas III – B. Chodkiewicz-Śniegula,, A. Błaszczyk) Zdjęcia – p. M. Grygielska

do 29.04.- Badanie wyników nauczania – przedmioty rozszerzone i przedmioty maturalne w zakresie rozszerzonym – kl. I, II i III

MAJ

01. – 03.05.- Udział w obchodach majowych

04.05. – 20.05.- Część pisemna i ustna egzaminu maturalnego

10.05. godz. 16.30- Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z nauczycielami

27.05. – Termin wystawienia przewidywanych ocen uczniom klas I-II i III A, B, C, D (liceum czteroletnie)

30.05.- Powiadomienie o przewidywanych ocenach uczniów klas I-II i III A, B, C, D (liceum czteroletnie)

CZERWIEC

07.06. godz. 16.00, godz. 16.30 Spotkanie śródokresowe z rodzicami uczniów klas I-II i III A, B, C, D (liceum czteroletnie) /Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z nauczycielami

do 10.06.-Ostateczny termin wystawiania ocen uczniom klas I-II i III A, B, C, D (liceum czteroletnie)

14.06. – 15.06. Sprawdzian wiadomości i umiejętności

20.06. godz. 15.30 Rada klasyfikacyjna klas I-II i III A, B, C, D (liceum czteroletnie)

21.06. godz. 16.30- Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców

21.06- 22.06 – Egzaminy klasyfikacyjne

22.06 – Rada pedagogiczna po egzaminach klasyfikacyjnych

24.06.-godz. 9.00 -Zakończenie roku szkolnego 2021/2022 ( S. Kmieć,. A. Żukowska,  Sylwia Kwarcińska, M. Trzcińska) Zdjęcia –  M. Grygielska

LIPIEC

01.07.- godz. 10.00 – Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowującej pracę szkoły za rok szkolny 2021/2022

05.07.- godz. 12.00 Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

SIERPIEŃ

23.08.  – Maturalny egzamin poprawkowy

25.08. – 26.08.- Egzaminy poprawkowe z zajęć edukacyjnych

30.08. godz. 9.00 – Posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęconej zatwierdzeniu wyników egzaminów poprawkowych i przygotowującej szkołę do pracy w roku szkolnym 2022/2023

WRZESIEŃ

01.09.2022 –  Rozpoczęcie roku szkolnego 2022/2023 (M. Bogdajewicz, J. Banaszak, A. Gajewska,  A. Skowrońska)Zdjęcia –M. Grygielska

Close Menu