Agnieszka Derbich •język niemiecki

Barbara Niekrasz-Mielczarek • wiedza o społeczeństwie, podstawy przedsiębiorczości

Małgorzata Trzcińska •chemia, nauczyciel wspomagający

Małgorzata Wawrzyniak-Grala •religia

Grażyna Wilner • matematyka

Agnieszka Żmurkiewicz • język hiszpański

Paulina Marciniak • historia

Magdalena Gaweł • matematyka

Wioletta Mikołajczyk • historia

Jolanta Bartczak • Język polski/ logopedia         

Agata Błaszczyk • Biologia/ przyroda/ chemia    

Małgorzata Bogdajewicz • Język łaciński i kultura antyczna      

Anna Bruś • Matematyka   

Bogna Chodkiewicz • ŚniegulaJezyk niemiecki         

Agnieszka Drabik • Wychowanie fizyczne           

Łukasz Gawłowicz • Informatyka/ elementy bezpieczeństywa wewnętrznego/ administrator   

Beata Grajek • Język angielski, wychowanie fizyczne        

Ewa Jankowska • Jezyk niemiecki         

Aneta Kałużna • Język polski   

Piotr Kempiński • Jezyk polski/ elementy bezpieczeństwa wewnętrznego/ edukacja dla bezpieczeństwa/ wiedza o kulturze        

Agnieszka Kijuć • Jezyk angielski           

Sylwia Kwarcińska • Jezyk angielski           

Bartłomiej Kwiasowski • Geografia/ elementy bezpieczeństwa wewnętrznego/ edukacja dla bezpieczeństwa/ elementy ratownictwa medycznego/ przyroda        

Pilecka-Jurewicz Małgorzata • Wychowanie fizyczne           

Szulc Beata • Dyrektor/Jezyk rosyjski/ wychowanie do życia w rodzinie/ rewalidacja/ wiedza o kulturze       

Leszek Tomczak • Historia/ historia i społeczeńsatwo   

Kinga Ślawska • Fizyka z astronomią/ przyroda/ matematyka          

Close Menu