12 edycja Narodowego Czytania 2023, rozpoczęła się 9 września br. To ogólnopolska akcja organizowana pod patronatem Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej. Lekturą tegorocznej edycji wybrano powieść „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

W V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu, czytanie powieści ,,Nad Niemnem’’ odbyło się 11 września.

W szkole, na holu pierwszego piętra, od rana powstawała scenografia oddająca namiastkę klimatu prosto z domów Korczyńskich i Bohatyrowiczów. Uczniowie wykonali makietę powozu oraz makietę wiejskiego płotu. W elementach scenografii znalazły miejsce gliniane garnki, kanki, stogi słomy, kwiaty, koronkowe serwetki. Na stole stanął biały wazon z polnymi kwiatami.

Akcję 12 edycji Narodowego Czytania w naszej szkole oficjalnie zainaugurowała pani mgr Beata Szulc – dyrektor szkoły fragmentem z rozdziału pierwszego powieści. Pani mgr Grażyna Wilner – wicedyrektor szkoły przeczytała fragment opowiadający o historii Jana i Cecylii.

Następnie do czytania wybranych fragmentów przystąpili nauczyciele i uczniowie. Niektórzy przygotowali stylizacje, nawiązując ubiorem do postaci powieści.

Słuchacze spotkali się dzisiaj z rodzinami Bohatyrowiczów oraz Korczyńskich,  odwiedzili majątek w Osowcach, poznali historię miłości Marty i Anzelma,  Justyny i Janka, towarzyszyli Emilce i Benedyktowi w altance, poruszyli tematykę konfliktu pokoleń, nawiązali fragmentami do motywu pracy oraz zapoznali się z nadniemeńskimi pejzażami oraz z opisami miejsc ważnych dla życia bohaterów.

Podczas kolejnej godziny spędzonej z lekturą ,,Nad Niemnem” odbył się wykład na temat historii narodzin powieści oraz wykład o Powstaniu Styczniowym. Lekcję otwartą dla uczniów klasy drugiej i trzeciej poprowadziły: mgr Marzena Grygielska – nauczycielka języka polskiego oraz mgr Paulina Marciniak – nauczycielka historii.

Składamy serdeczne podziękowania Dyrekcji za udział w akcji Narodowe Czytanie 2023.

Zespołowi Nauk Humanistycznych za przygotowanie akcji Narodowego Czytania w naszym liceum.

Dziękujemy uczennicom, które wykonały makiety do dekoracji.

Dziękujemy wszystkim, którzy dzisiaj zaangażowali się w czytanie fragmentów powieści.  

Podziękowania kierujemy również w stronę zespołu techniczno – organizacyjnego.

Tegoroczną uroczystość przygotowała mgr Marzena Grygielska we współpracy z mgr Aldoną Strzałą, mgr Elżbietą Pawlak – Danielak, mgr Anetą Kałużną. Gościnnie wykład na temat Powstania Styczniowego wygłosiła mgr Paulina Marciniak.

Close Menu