Nadszedł czas, aby zakończyć rok szkolny 2022/2023, który był pełen wyzwań dla całej naszej społeczności. Rozpoczynają się WAKACJE!

Uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu, zakończyli kolejny rok szkolny.

W piątek 23 czerwca 2023 roku, świadectwa odebrali uczniowie klas I, II i III, którzy kształcili się w wybranych przez siebie oddziałach m.in.: o profilu psychologiczno – pedagogicznym, humanistycznym, medialnym, artystycznym, bezpieczeństwa wewnętrznego oraz mundurowym. Ten ostatni profil nauczania z roku na rok zdobywa coraz większą popularność oraz prestiż. Uczniowie wybierający ten profil, mogą liczyć na przygotowanie wojskowe w ramach programu OWP. Uczestnicy projektu już w pierwszym roku nauki muszą opanować wiedzę między innymi z wybranych zagadnień i regulaminu ogólnego, musztry, ceremoniału wojskowego, podstaw wychowania wojskowego, a w późniejszych latach także z podstaw szkolenia bojowego (w tym taktyki, szkolenia strzeleckiego, rozpoznania wojskowego, szkolenia inżynieryjno-saperskiego). W każdej klasie profilowanej, uczniowie mogą liczyć na wsparcie nauczycieli.

Podczas uroczystego apelu kończącego rok szkolny, podsumowaliśmy swoje działania, naukę, sukcesy.

– Zdajemy sobie sprawę z tego, że aby osiągnąć dobre wyniki na zakończenie roku, nie wystarczy liczyć na szczęście lub przypadek, ale trzeba ciężko pracować. Tym bardziej, wielu z nas z wielką radością i satysfakcją odbiera świadectwa. Dzisiaj chcemy podsumować naszą ciężką pracę, okazując radość z powodu rozpoczynających się wakacji i wdzięczność za trud nauczycieli i podziękować im za poświęcony czas, wsparcie oraz cenną wiedzę, jaką przekazują nam każdego dnia – mówili uczniowie prowadzący apel.

W tym roku szkolnym aktywność Sobieskiego była znacząca. Społeczność V Liceum brała udział i była organizatorem olimpiad, konkursów, turniejów, zawodów na różnych etapach wiedzy, debat tematycznych, innowacji, programów i projektów edukacyjnych, akcji charytatywnych, wydarzeń sportowych. Uczniowie brali udział w uroczystościach szkolnych, miejskich oraz ogólnopolskich.

Mamy na naszym koncie kolejne sukcesy. Warto wymienić tylko niektóre z nich z ostatnich dwóch miesięcy: Julita Marek i Gabriela Jędrkowiak oraz nasza absolwentka Daria Graczykowska uzyskały tytuł finalistek XI Olimpiady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie Współczesnym. Uczennice zdobyły już indeksy na studia.  Uczennica Paulina Paceś zdobyła brąz w Mistrzostwach Polski w Pchnięciu Kulą. Zespół uczniów otrzymał Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza w konkursie ,,Ad fontes. Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu”. Grupa reprezentacyjna klas mundurowych zajęła II miejsce w Wielkopolskich Zawodach Musztry Paradnej. Uczennica Maja Karpisiewicz zdobyła złoty medal w Pływackich Mistrzostwach Polski Juniorów i Juniorek, na dystansie 100 metrów i 50 metrów stylem dowolnym. Adrian Jankowski znalazł się w Kadrze Narodowej w koszykówce na wózkach.

Kochani! Część z Was wkroczyła już na drogę zwycięstwa, część dopiero do niego dojrzewa, ale wszyscy jesteście skazani na sukces! Za wami stoi patron naszej szkoły, zwycięski Jan III Sobieski  – podkreśliła w swoim przemówieniu inauguracyjnym pani Beata Szulc, dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu.

Pani Dyrektor podziękowała również nauczycielom za ogromne zaangażowanie w pracę, za uczenie z pasją, za cierpliwość i życzliwość okazywana uczniom, za wiarę w nich. Rodzicom podziękowała za owocną współpracę i wspieranie licznych działań szkoły. Zaproszonym gościom i przyjaciołom szkoły za wsparcie i pomoc. Samorządowi uczniowskiemu za aktywną pracę na rzecz całej społeczności.

Na zaproszenie pani Beaty Szulc, dyrektor Liceum i  pani Grażyny Wilner, wicedyrektor Liceum, w uroczystości  zakończenia roku szkolnego udział wzięli goście: ksiądz prałat Adam Modliński – proboszcz Parafii Katedralnej św. Mikołaja w Kaliszu, pan Mirosław Gabrysiak – wiceprzewodniczący Rady Miasta Kalisza, ppłk mgr inż. Przemysław Bojarczuk – szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu, pan Marian Radzion – starszy marynarz rezerwy Marynarki Wojennej oraz trener Stowarzyszenia Strzeleckiego Bellona, pani Katarzyna Bieniasiewicz – prezes Oddziału Miejskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kaliszu, pani Agnieszka Wojciechowska oraz pan Szymon Konieczny – pracownicy Politechniki Poznańskiej, współpracujących z naszym Liceum w ramach Projektu „Czas zawodowców BIS – zawodowa Wielkopolska” oraz pan Piotr Tomankiewicz – przewodniczący Rady Rodziców.

Szczególne podziękowania pani Dyrektor skierowała do gości z Politechniki Poznańskiej, za wieloletnią współpracę w ramach projektu ,,Czas zawodowców BIS – Zawodowa Wielkopolska”, który zakończył się wraz z rokiem szkolnym.

W części oficjalnej uroczystości uczniowie z najwyższymi wynikami w nauce, odebrali świadectwa, nagrody, odznaki Brązowego i Srebrnego Husarza Króla Sobieskiego. 

Okolicznościowe dyplomy z podziękowaniem, otrzymali także rodzice uczniów z najwyższymi wynikami w nauce oraz wzorową postawę uczniowską.

Uczennica klasy 2A, Natalia Kucharska w tym roku pobiła rekord otrzymanych dyplomów oraz wyróżnień. Odebrała ich aż sześć w tym m.in.: dyplom Ministerstwa Sportu i Turystyki za udział w Rządowym Programie ,,Klub”, za I miejsce w VIII Turnieju Strzeleckim z okazji Dnia Flagi RP w Nowolipsku, za I miejsce w konkurencji 10 m karabin pneumatyczny 20 strzałów. Natalia odebrała także Brązową Odznakę Husarza Króla Sobieskiego.

Wśród wyróżnionych na uroczystości za wzorowe, wysokie wyniki w nauce, wzorową postawę, znaleźli się:

Piotr Andrzejczak, Klaudia Baran, Aleksandra Przybyszewska, Szymon Szamrdz, Nikola Kupaj, Natalia Kucharska, Nikola Pietrzak, Anastazja Drytkiewicz, Milena Krzyżaniak; Gabriela Lazarek; Oliwia Miklas; Maria Prętczyńską; Julia Subbotko, Sabina Wawrzyniak, Oliwia Kwaśniewska, Kacper Frydlewicz, Kacper Bieniaszczyk, Weronika Terka, Julita Marek, Anna Grobelna, Paulina Paceś, Agata Kozica oraz Klaudia Michalak.

Srebrne i Brązowe Odznaki Husarza Króla Sobieskiego odebrali ponadto:

– Klasa 2a –  Nikola Kupaj oraz Nikola Pietrzak,

– Klasa 2B –  Milena Krzyżaniak, Maria Prętczyńska, Julia Subbotko,

– Klasa 2C – Oliwia Kwiaśniewska,

– Klasa 3C – Anna Grobelna i  Paulina Paceś,

– Klasa 3D  – Agata Kozica, Klaudia Michalak.

W ostatnich dniach został rozstrzygnięty konkurs na projekt profilowego zdjęcia Instagrama szkolnego, który wygrała Julia Marek z klasy 3B. Julita otrzymała nagrodę i dyplom od Samorządu Szkolnego.

Uroczystość przygotowały nauczycielki: pani Agnieszka Drabik i pani Marzena Grygielska.

 W części artystycznej wystąpili: Aleksandra Przybyszewska z piosenką pt. ,,Cyrk nocą” Maryli Rodowicz oraz Julia Czajczyńska z piosenką Anny Jantar pt. ,,Tyle słońca w całym mieście”, która była dedykacją dla Grona Pedagogicznego.

Układ taneczny wykonała grupa w składzie: Ewelina i Julia Sztukowskie, Wojciech Musiał oraz Oliwier Witczak.

Grafikę do dekoracji ,, Czas rozwinąć skrzydła” wykonała Oliwia Sobańska.

Całość profesjonalnie poprowadzili: Piotr Andrzejczak, Oliwier Skóra oraz Wojciech Musiał

. Relację na Facebook transmitował na żywo pan Mateusz Będkowski.

Każdy zakończony rok szkolny pokazuje, że aktywne życie szkolne nie tylko buduje naszą historię, ale wzmacnia prestiż V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu. Nie byłoby to jednak możliwe bez naszych uczniów, osiągających z roku na rok coraz lepsze wyniki w nauce.

Gratulujemy!

Dziękujemy Wam Drodzy Uczniowie!

Życzymy wszystkim słonecznych i bezpiecznych wakacji !

Do zobaczenia 4 września 2023 roku! 

Galeria pozostałych zdjęć:

Close Menu