W środę 6 kwietnia w V LO im. J. III Sobieskiego, odbyło się spotkanie promocyjne dotyczące oferty edukacyjnej w zakresie studiów I stopnia, stacjonarnych i niestacjonarnych Szkoły Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości. W spotkaniu z mjr Agnieszką Kowalewską, starszym wykładowcą Instytutu Społecznych Podstaw Penitencjarnych SWWS, uczestniczyli uczniowie klas mundurowych.   

Podczas promocji uczniowie mogli zapoznać się z ciekawą ofertą studiów, przygotowaną dla tegorocznych maturzystów. Rejestracja kandydatów w systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów IRK jest już aktywna.

Stacjonarne studia I stopnia o kierunku penitencjarystyka ( w służbie kandydackiej) rozpoczną się w październiku 2022 r  i będą prowadzone w kampusie mundurowym SWWS w Kaliszu. Uczelnia zapewnia bezpłatne wyżywienie, zakwaterowanie i umundurowanie. Studenci otrzymują dodatek za stopień, którego wysokość uzależniona jest od posiadanego stopnia Służby Więziennej.

Studia te są doskonałą propozycją dla młodych ludzi, chcących swoje życie zawodowe związać z tym kierunkiem. Po ukończeniu studiów stacjonarnych I stopnia w służbie kandydackiej na kierunku penitencjarystyka w Szkole Wyższej Wymiaru Sprawiedliwości bez problemu otrzymają pracę w jednej z jednostek mieszczących się na terenie całej Polski – mówi mjr Agnieszka Kowalewska.

Studia kończą się egzaminem licencjackim i możliwością przystąpienia do egzaminu na pierwszy stopień w korpusie chorążych.

W Kaliszu będą odbywać się również zajęcia z zakresu studiów I stopnia niestacjonarnego kierunku penitencjarystyki. Oprócz tego w ofercie przyszli maturzyści mają także propozycję podjęcia studiów na kierunkach: prawo oraz bezpieczeństwo wewnętrzne. Całą oferta znajduje się pod adresem:

Close Menu