Kalisz. dnia 14 czerwca 2021 r.

KOMUNIKAT

Dot. wyników próby sprawności fizycznej

Szanowni kandydaci do klasy mundurowej!

Po analizie wyników próby sprawności fizycznej miło nam zakomunikować, że wszyscy kandydaci obecni w dniach 7 i 8 czerwca 2021 r. uzyskali wynik pozytywny, a tym samym zostali dopuszczeni do dalszego postępowania rekrutacyjnego zgodnego z regulaminem V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu.                                       Termin w postępowaniu uzupełniającym – 9 sierpnia 2021r. o godzinie 9.00 – grupa chłopców, o godzinie 10.00 – grupa dziewcząt.

Ogłoszenie wyników 12 sierpnia o godzinie 12.00.

Gratulujemy wyników!

Komisja ds. Rekrutacji

przy V Liceum Ogólnokształcącym

im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu

Uwaga!

Powyższy komunikat jest zamieszczony na Stronie Internetowej szkoły oraz na szkolnym Fanpage.

Close Menu