Zapraszamy wszystkich uczniów klas I – III do wzięcia udziału w konkursie. Gorąco zapraszamy do wzięcia udziału w konkursie i życzymy powodzenia!na najpiękniejszy wiersz lub najciekawszą kartkę walentynkową. Na wasze prace czekamy do 12.02.2021r.Kartki wykonane własnoręcznie oraz Wiersze będą przyjmowane przez nauczycieli języka angielskiego.

REGULAMIN KONKURSU NA NAJCIEKAWSZĄ KARTKĘ WALENTYNKOWĄ LUB WIERSZ W JĘZYKU ANGIELSKIMI Informacje podstawowe:

1. W konkursie mogą brać udział wszyscy chętni uczniowie Prace oceniane będą w dwóch kategoriach :– najciekawsza kartka walentynkowa– najpiękniejszy wiersz o tematyce miłosnej

2. Celem konkursu jest doskonalenie umiejętności językowych uczniów, rozwijanie zasobu słownictwa, wykorzystanie poznanej przez nich wiedzy w działaniu praktycznym. Konkurs ma na celu również rozwijanie zainteresowań i uzdolnień plastycznych I językowych uczniów.

3. Kartki powinny nawiązywać tematycznie do Dnia Świętego Walentego.

4. Wiersze powinny być w tematyce miłosnej

II Kryteria oceny prac:1)1. Kartki muszą zawierać elementy związane z Dniem Świętego Walentego.2. Kartki muszą być wykonane własnoręcznie w dowolnym wymiarze i formacie, z wykorzystaniem dowolnych technik (rysunek, malarstwo, grafika, wycinanka, wyszywanka, kolaż, wydzieranka, techniki mieszane z wykorzystaniem różnych materiałów)3. Życzenia na kartkach/słówka związane z Walentynkami powinny być w języku angielskim. 2)1.Wiersz powinien liczyć min. 8 wersów2.Wiersz może być napisany w dowolnej formie (rym , biały)3.Wiersz powinien być w języku angielskim4.Wiersz nie może być wcześniej publikowany

III. Terminy i zasady dostarczenia prac:1. Przy ocenie prac konkursowych będą brane pod uwagę a) pomysłowość realizacji zadania konkursowego,b) estetyka wykonania ,c) poprawność pod względem gramatycznym i leksykalnym.2. Prace należy dostarczyć w terminie do 12 lutego 2021r. Poprzez platformę TEAMS lub MOBIdziennik

IV. Organizatorzy nie zwracają prac dostarczonych do szkoły i jednocześnie zastrzegają sobie możliwość opublikowania wybranej pracy na stronie internetowej naszej szkoły, szkolnym Facebooku oraz zamieszczenie go na gazetce ściennej.

V. Prace oceniać będzie jury powołane przez organizatorów

VI. Rozstrzygnięcie konkursu do 27 lutego 2021r.

VII. Na laureatów czekają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE Nauczyciele języka angielskiego.

Close Menu