We wrześniu biblioteka szkolna realizowała projekt edukacyjny „Literacka mapa Kalisza”. w ramach programu wieloletniego pod nazwą „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”. W projekcie brała udział cała społeczność szkolna. Przy wejściu do szkoły zostały zaprezentowane prace uczniowskie. Każde zdjęcie opatrzone jest numerem. W tym tygodniu odbędzie się głosowanie na najciekawsze zdjęcie. Nauczyciele proszeni są o głosowanie w bibliotece szkolnej. Uczniowie na godzinach wychowawczych.  Wychowawców klas proszę o przeprowadzenie takiego głosowania w swoich klasach. Podsumowanie projektu przewiduje się na koniec tego tygodnia.

Close Menu