Konkurs obejmował prezentację musztry indywidualnej oraz zespołowej, podczas której wykonywano 10 elementów: wejście na plan z piosenką marszową, zatrzymanie, przeformowywanie z szeregu w rząd, z dwuszeregu w kolumnę dwójkową, występowanie z pierwszego i drugiego szeregu, oddawanie honoru w miejscu w nakryciu głowy, odliczanie, odstępowanie, marsz/bieg/zatrzymanie, zejście z placu z piosenką marszową. Druga konkurencja oceniana to musztra paradna.

Close Menu