Informacja dla Rodziców

Szanowni Państwo!

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie szkoła nie będzie prowadziła zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do szkoły. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy i będą wysyłali za pomocą dziennika elektronicznego przygotowane materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy uczniów            w domu.

Na bieżąco będziemy przekazywać Państwu wszystkie informacje i komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i inne. Bardzo proszę śledzić informacje, które będą zamieszczane na stronie szkoły, facebooku oraz  dzienniku elektronicznym. Ponadto, proszę, aby z uwagi na ryzyko zakażenia koronawirusem zalecić swoim dzieciom przebywanie w miejscu zamieszkania i ograniczenie kontaktów z innymi osobami do minimum.

Informacja dla Uczniów

Drodzy Uczniowie!

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie szkoła nie będzie prowadziła zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Od poniedziałku, 16 marca br. nie przychodzicie do szkoły. Nauczyciele pozostają             w gotowości do pracy i będą wysyłali Wam za pomocą dziennika elektronicznego przygotowane materiały dydaktyczne do samodzielnej pracy w domu.

Na bieżąco będziemy przekazywać Wam wszystkie informacje i komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i inne. Bardzo proszę śledzić informacje, które będą zamieszczane na stronie szkoły, facebooku oraz  dzienniku elektronicznym. Ponadto, proszę, abyście z uwagi na ryzyko zakażenia koronawirusem przebywali w miejscu swojego zamieszkania i ograniczyli swoje kontakty z innymi osobami do minimum. Bardzo Was proszę o poważne potraktowanie powyższych zaleceń.

Informacja dla nauczycieli

Szanowni Państwo!

Decyzją Ministra Edukacji Narodowej od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. W tym okresie szkoła nie będzie prowadziła zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Decyzja ta wynika z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Od poniedziałku, 16 marca br. wychowankowie i uczniowie nie przychodzą do szkoły. Nauczyciele pozostają w gotowości do pracy, bez przychodzenia do szkoły. Proszę                  o systematyczne przygotowywanie i wysyłanie uczniom za pomocą dziennika elektronicznego materiałów dydaktycznych do samodzielnej pracy uczniów w domu.

Na bieżąco będziemy przekazywać Państwu wszystkie informacje i komunikaty Ministerstwa Edukacji Narodowej, Ministerstwa Zdrowia i inne. Bardzo proszę śledzić informacje, które będą zamieszczane na stronie szkoły, facebooku oraz  dzienniku elektronicznym. Ponadto, proszę, aby z uwagi na ryzyko zakażenia koronawirusem przebywać w miejscu zamieszkania i ograniczyć swoje kontakty z innymi osobami do minimum.

Z poważaniem

Beata Szulc – dyrektor

V Liceum Ogólnokształcącego

im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu

Close Menu