język polski

• mgr Jolanta Bartczak

• mgr Marzena Grygielska

• mgr Aneta Kałużna

• mgr Elżbieta Pawlak-Danielak

• mgr Agnieszka Skowrońska

• mgr Aldona Strzała

język angielski

• mgr Joanna Banaszak

• mgr Anna Domaradzka

• mgr Beata Grajek – zastępca koordynatora klas mundurowych

• mgr Agnieszka Kijuć

• mgr Patrycja Kliber

• mgr Sabina Kmiecik

• mgr Sylwia Kwarcińska

• mgr Sylwia Juszczak

język niemiecki

• mgr Agnieszka Derbich – rzecznik praw ucznia

• mgr Ewa Jankowska

• mgr Bogna Chodkiewicz-Śniegula

język rosyjski

• mgr Beata Szulc

język hiszpański

• mgr Monika Dedejska

• mgr Ramirez Yareri

historia

• mgr Paulina Marciniak

• mgr Daniel Szumski – koordynator klas mundurowych

• mgr Rafał Leszczyński

wiedza o społeczeństwie

• mgr Paulina Marciniak

• mgr Daniel Szumski

• mgr Aleksandra Żukowska

matematyka

• mgr Mateusz Będkowski

• mgr Andrzej Rapacz

• mgr Kamila Rogacka

• mgr Grażyna Wilner

fizyka

• mgr Jarosław Tarnawski

Chemia

• mgr inż. Małgorzata Trzcińska

biologia

• mgr Agata Błaszczyk – koordynator do spraw ekologii

geografia

• mgr Sabina Kmiecik

• mgr Bartłomiej Kwiasowski

edukacja dla bezpieczeństwa

• mgr Bartłomiej Kwiasowski

edukacja wojskowa

• mgr Daniel Szumski

grafika komputerowa

• mgr Piotr Jankowski

podstawy przedsiębiorczości

 • mgr Monika Kuczmańska

informatyka

• mgr inż. Łukasz Gawłowicz

• mgr Bogusława Stefanowska

• mgr inż. Stanisław Ibusz

religia

 • mgr Daria Kędzierska

• ks. mgr Dominik Herbeć

wychowanie fizyczne

• mgr Konrad Brodziak

• mgr Agnieszka Drabik

• mgr Małgorzata Pilecka -Jurewicz

• mgr Dominik Krupa

plastyka/ zajęcia artystyczne

• mgr Piotr Jankowski

• mgr Ewa Jankowska

biblioteka

• mgr Małgorzata Bogdajewicz

• mgr Monika Kuczmańska

pedagog / psycholog szkolny

 • mgr Agata Gajewska – pedagog szkolny

• mgr Monika Linkowska – pedagog specjalny

• mgr Natalia Woźniak – psycholog szkolny

zajęcia rewalidacyjne/ nauczyciel wspomagający i wspierający

• mgr Ewa Jankowska

• mgr Aneta Kałużna

• mgr Katarzyna Karolak

• mgr Monika Kuczmańska

• mgr Trzcińska Małgorzata

• mgr Agnieszka Skowrońska

• mgr Grzegorz Szymański

Zespół do spraw rekrutacji

  • mgr Grażyna Wilner

– Teresa Jasińska – sekretarz szkoły

– Agata Gajewska – pedagog szkolny

– Aneta Kałużna – nauczyciel języka polskiego

Komisja Stypendialna

  • mgr Aldona Strzała

– mgr Agata Gajewska – pedagog

– p. Anna Zadka – główny księgowy

– p. Teresa Jasińska – sekretarz szkoły

Szkolne Koło Wolontariatu

  • mgr Daria Kędzierska

mgr Agata Gajewska

– mgr Agata Błaszczyk

– mgr inż. Małgorzata Trzcińska

– mgr Aleksandra Żukowska

– mgr Bartłomiej Kwiasowski

Zespół do spraw Promocji Szkoły

  • mgr Ewa Jankowska

– mgr Agata Błaszczyk

– mgr Agata Gajewska

mgr Marzena Grygielska (rzecznik prasowy szkoły)

– mgr Katarzyna Karolak

– mgr inż. Małgorzata Trzcińska

– mgr Piotr Jankowski

– mgr Mateusz Będkowski

Zespół ds. wychowania i profilaktyki

  • mgr Agata Gajewska – pedagog szkolny

– p. Karena Kwiecińska – pielęgniarka szkolna

– mgr Beata Grajek

– mgr Aneta Kałużna

– mgr Kędzierska Daria

– mgr Aldona Strzała

– mgr Daniel Szumski

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego

  • mgr Anna Domaradzka

– mgr Agata Gajewska – rzecznik do spraw etyki

– mgr Sabina Kmiecik                     

– mgr Aleksandra Żukowska

– mgr Bartłomiej Kwiasowski

Szkolni Doradcy Zawodowi

  • mgr Ewa Jankowska,
  • mgr Agnieszka Derbich

Koordynatorzy ds. kontaktów z absolwentami szkoły:

  • mgr Sylwia Kwarcińska,
  • mgr inż. Małgorzata Trzcińska.
Close Menu