Miło nam poinformować, że nasza szkoła uzyskała zgodę na utworzenie w klasach pierwszych mundurowych Oddziałów Przygotowania Wojskowego. To wyróżnienie i zobowiązanie. Równocześnie trwa w naszej szkole III i IV edycja Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych. Jesteśmy jedyną taka placówka w okolicy i to wyróżnia naszą mundurówkę.

A teraz szczegóły:

Klasy o profilu wojskowym realizowały będą kształcenie ogólne, zgodne z podstawą programową, a program szkolenia z zakresu przygotowania wojskowego stanowić będzie dodatkowe zajęcia edukacyjne. Resort Obrony Narodowej nie będzie ingerował w to, czego i w jakim wymiarze uczniowie będą się uczyć w takim oddziale, poza programem przygotowania wojskowego, nad którego realizacją sprawował będzie nadzór pedagogiczny. Klasy rozpoczną działalność 1 września 2020 roku. Minimalna liczba godzin przewidziana w projekcie na zajęcia realizowane w liceum czy technikum wynosi 230 godz. nauki. Przewidziano w tym 53 godziny teoretyczne i 177 godzin praktycznych, w tym obóz szkoleniowy. Uczeń w wyniku realizacji programu szkolenia powinien posiąść między innymi wiedzę o podstawowych uwarunkowaniach służby wojskowej, z wybranych zagadnień regulaminów ogólnego, musztry, ceremoniału wojskowego, z podstaw wychowania wojskowego jak również z podstaw szkolenia bojowego, w tym taktyki, szkolenia strzeleckiego, rozpoznania wojskowego, szkolenia inżynieryjno-saperskiego.Życzymy owocnej nauki i ćwiczenia w wojskowym rzemiośle.

Close Menu