MISJA SZKOŁY 

V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu jest nowoczesną, bezpieczną i przyjazną szkołą ponadgimnazjalną dla tych uczniów, którzy pragną wykorzystać swoje możliwości we wszystkich wymiarach: intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym i moralnym. Kształtuje postawę przyszłego obywatela, kierującego się w życiu zasadami moralnymi, będącego wzorem kultury osobistej, pełnego otwartości i tolerancji na odmienność oraz szacunku oraz tradycji narodów i regionów. Misją liceum jest rozbudzać ciekawość uczniów tak, by mogli czerpać radość z uczenia przez całe życie. Oprócz realizacji programu nauczania na wysokim poziomie uczniowie mogą korzystać z bogatej oferty zajęć rozszerzających: kół zainteresowań, projektów unijnych, edukacji internetowej i multimedialnej, wyjazdów zagranicznych. Wszystkie programy wprowadzane w szkole dążą do zwiększenia wrażliwości uczniów na potrzeby innych. Pomagają one także młodym ludziom znaleźć ich miejsce w krajowej i międzynarodowej wspólnocie oraz rozwijają potrzebę bycia aktywnymi członkami globalnej społeczności. 

WIZJA SZKOŁY      

V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu to szkoła, w której: 

 • panuje życzliwa atmosfera oparta na kulturze osobistej nauczycieli, uczniów i rodziców, wzajemnym szacunku, pomocy i współdziałaniu
 • jest bezpiecznie i kameralnie, a uczniowie o rożnych predyspozycjach fizycznych są wspierani w osiąganiu celów oraz rozwijaniu zainteresowań
 • pielęgnuje się tradycję szkoły, skupiając wokół niej nauczycieli, uczniów, rodziców i absolwentów
 • uczy się młodzież miłości i szacunku dla historii, tradycji i kultury  uczniowie okazuje pomoc i życzliwość swoim koleżankom i kolegom                                                     
 • nauczyciele cieszą się autorytetem u młodzieży i rodziców, kompetentnym podejściem budzą ich zaufanie, wspierają uczniów w rozwoju, szukają rozwiązań problemów na zasadzie partnerstwa, dialogu i dyskusji.

ABSOLWENT V LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO IM. JANA III SOBIESKIEGO W KALISZU:

 • ma poczucie odpowiedzialności za własny rozwój oraz potrafi zaplanować swoją przyszłość
 • potrafi sam zdobywać i przetwarzać potrzebną mu wiedzę oraz umie korzystać z nowoczesnych źródeł informacji
 • zna dwa języki obce, dzięki czemu potrafi komunikować się w  nowoczesnym świecie              
 • jest przygotowany do studiowania i dostaje się na kierunek studiów,  na którym może rozwijać swoje zainteresowania i pasje
 • szanuje drugiego człowieka
 • wzorem Patrona Szkoły jest prawym i odpowiedzialnym obywatelem oraz tolerancyjnym Europejczykiem.
Close Menu