Wychowywać młode pokolenie należy poprzez budzenie w nich empatii, a przede wszystkim w bezpośredniej łączności ze starszym pokoleniem. W tym szczególnym dniu młodzież pod opieką i kierownictwem p. Ewy i Piotra Jankowskich oraz p. Aldona Strzały przygotowała i zaprezentowała koncert dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej w Kaliszu.

Close Menu