Uczniowie i nauczyciele V Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu uczcili Narodowe Święto Niepodległości

W piątek, 10 listopada, w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu odbył się uroczysty apel z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Wzięli w nim udział uczniowie, nauczyciele, pracownicy administracji, rodzice oraz zaproszeni goście.

Apel rozpoczął się od powitania wszystkich obecnych przez uczniów Julitę Marek i Piotra Andrzejczaka, którzy wyrazili radość z uczestnictwa w patriotycznej uroczystości. Następnie przedstawili i powitali honorowych gości: Dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu magister Beatę Szulc, Wicedyrektor magister Grażynę Wilner, kapitana Rafała Adamka, który reprezentował Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu podpułkownika magistra inżyniera Przemysława Bojarczuka, oraz Dyrektor Publicznego Przedszkola nr 9 w Kaliszu magister Agnieszkę Przybyłowską z najmłodszymi przyjaciółmi „Sobieskiego”– przedszkolakami i ich opiekunami.

W dalszej części apelu uczniowie zaprezentowali program artystyczny, który nawiązywał do historii i symboli niepodległej Polski. Przypomnieli o 123 latach zaborów, kiedy Polacy walczyli o wolność i godność narodową, o odzyskaniu niepodległości 11 listopada 1918 roku, o bohaterach i wydarzeniach, które kształtowały losy naszej Ojczyzny. Chór szkolny pod dyrekcją mgr Patrycji Kliber, zaśpiewał także pieśni patriotyczne, takie jak: „Pierwsza Brygada”, „Rozkwitały pąki białych róż”, „Taki kraj” czy „Ojczyzno ma ”. Nie zabrakło również recytacji wierszy i fragmentów prozy, które wyrażały uczucia i myśli Polaków w różnych okresach dziejowych.

Jednym z najważniejszych punktów apelu był wspólny udział w VI edycji akcji „Szkoła do Hymnu” , w ramach której o symbolicznej godzinie 11: 11 wszyscy obecni zaśpiewali „Mazurka Dąbrowskiego” – hymn narodowy Polski. Był to wyraz szacunku i wdzięczności dla tych, którzy przyczynili się do odzyskania przez Polskę niepodległości, oraz wyraz dumy i radości z bycia Polakami.

W kolejnej części apelu odbyła się uroczysta ceremonia sztandarowa, podczas której nastąpiło przekazanie opieki nad sztandarem szkoły i zaprzysiężenie nowego pocztu sztandarowego. Był to wyjątkowy moment dla całej społeczności licealnej, która kultywuje postawy patriotyczne i szacunek do tradycji narodu polskiego. Sztandar liceum jest symbolem więzi z patronem szkoły, królem Janem III Sobieskim, który był wybitnym wodzem i obrońcą Europy przed zagrożeniem tureckim. Uczniowie, którzy pełnią funkcje chorążego i asysty pocztu sztandarowego, są świadomi tego zaszczytu i wyróżnienia. Z dumą niosą sztandar podczas ważnych uroczystości szkolnych, miejskich i ogólnopolskich.

Podczas ceremonii sztandarowej, uczniowie klas trzecich złożyli ślubowanie, w którym zobowiązali się strzec sztandaru, dobrego imienia liceum oraz sumiennie realizować swoje obowiązki. Następnie, ustępujący poczet sztandarowy przekazał sztandar honorowej asyście, która będzie go nieść przez kolejny rok szkolny.

Warto również wspomnieć, że szkoła posiada drugi sztandar, który został przekazany przez Prezesa Związku Więźniów Politycznych i Represjonowanych Okresu Stalinowskiego, porucznika Wacława Marka Szymańskiego ( przekazanie nastąpiło 9 października 2015 roku podczas uroczystych obchodów Dnia Patrona). Sztandar został podarowany pod opiekę młodzieży „Sobieskiego” wzorowo kultywującej patriotyczne tradycje historyczne oraz patriotyczne.

Uroczystość była także okazją do refleksji nad wartościami, które powinny przyświecać każdemu człowiekowi. Ksiądz mgr Dominik Herbeć, nauczyciel religii w liceum, podzielił się z zebranymi swoimi przemyśleniami na temat historii rodziny Ulmów, która w czasie II wojny światowej ukrywała Żydów w swoim gospodarstwie i za to zapłaciła najwyższą cenę. Ta polska rodzina jest symbolem heroizmu i nadziei, a jej dziedzictwo zachęca nas do miłości, szacunku i troski o innych ludzi.

Pani Agnieszka Przybyłowska, dyrektor Publicznego Przedszkola nr 9 w Kaliszu, skierowała podziękowania do Dyrekcji ,,Sobieskiego”, za wieloletnią współpracę na rzecz ochrony pamięci narodowej. Miłym akcentem było wręczenie przez dzieci z przedszkola podarunku plastycznego, wykonanego przez przedszkolaków.

Pani Dyrektor Beata Szulc uhonorowała uczestników Konkursu Fotograficznego pt. „Ocalmy od zapomnienia” przeprowadzonego w naszej szkole z okazji obchodów Narodowego Święta Niepodległości. Pierwsze miejsce zajęła Alicja Nawrocka z kl. I F, drugie miejsce Martyna Matuszczak z kl. I E, a wyróżnienie otrzymał Bartosz Kliber z kl. IV B.

Apel zakończył się podziękowaniami dla wszystkich, którzy przygotowali i wzięli udział w uroczystości, oraz życzeniami wszystkiego najlepszego z okazji Narodowego Święta Niepodległości. Uczniowie i nauczyciele V Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu pokazali, że pamiętają o swojej historii i kulturze oraz, że są dumni ze swojej Ojczyzny.

Apel przygotowali nauczyciele: mgr Aneta Kałużna, mgr Rafał Leszczyński, mgr Daniel Szumski, mgr Patrycja Kliber.

Fotografia i tekst: mgr Marzena Grygielska.

Close Menu