We wtorek 10 października 2023 roku, w sali kinowej Centrum Kultury i Sztuki w Kaliszu, odbyła się uroczystość 15-lecia nadania imienia Jana III Sobieskiego V Liceum Ogólnokształcącemu w Kaliszu.

Dyrekcja, Goście, Przyjaciele i Partnerzy Szkoły, Rodzice, Nauczyciele i Pracownicy administracyjni oraz Uczniowie V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego, wzięli udział w uroczystości jubileuszowej z okazji 15-lecia nadania Szkole imienia. Uroczystości przyświecała maksyma ,,Nie ma teraźniejszości, bez przeszłości”. Uroczystość poprowadzili  tegoroczni maturzyści: Julita Marek i Maciej Zdyb.

– Szanowni Państwo! To niezwykły zaszczyt i wielka radość móc wspólnie z Wami świętować Jubileusz 15- lecia nadania V Liceum Ogólnokształcącemu w Kaliszu imienia Jana III Sobieskiego i sztandaru. Jako dyrektor szkoły mam zaszczyt być jej gospodarzem w Roku Jubileuszowym 2023.  Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie i wyjątkowe przeżycie. Jubileusz szkoły jest najlepszą  okazją do sięgnięcia w przeszłość, przywołania pamięci o zdarzeniach i ludziach, współtworzących historię, tradycje szkoły, świadectwo, którego zostaliśmy spadkobiercami – mówiła otwierając uroczystość Beata Szulc, dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu. – Dzisiaj szkoła liczy sobie 20 oddziałów, w których uczy się ponad 500 uczniów. Zatrudnia 57 pracowników. Mówi się o nas ,, liderzy klas integracyjnych i mundurowych’’.  Działalność V liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu na trwałe wpisała się w historię naszego miasta i regionu. Jesteśmy dumni z naszych absolwentów, wśród których jest wielu aktywnych uczestników życia społeczno-gospodarczego nie tylko w naszym kraju, ale także za granicą. Wychowankowie szkoły napawają dumą i dzisiaj są największym prezentem, jaki otrzymuje nasza jubilatka.

Jak podkreśliła w swoim przemówieniu pani Dyrektor, wyczucie czasu, wizja przyszłości oraz świetne rozeznanie potrzeb środowiska lokalnego przez ówczesnego dyrektora szkoły pana Zdzisława Szymańskiego – zwieńczone zostały powołaniem w 1996 roku V Liceum Ogólnokształcącego. W 2005 roku dyrektor podjął również intensywne działania zmierzające do nadania szkole imienia. Rok szkolny 2008/2009 był dla najmłodszego wówczas ogólniaka w Kaliszu, rokiem przełomowym. Starania o nadanie imienia szkole zakończyły się sukcesem. Dzięki ogromnej pracy, entuzjazmowi i wielkiemu sercu następnego dyrektora szkoły – pani Elżbiety Mikołajczyk, 10 października 2008r. liceum przyjmuje imię Jana III Sobieskiego – wielkiego króla Polski, jednego z najwybitniejszych wodzów Rzeczypospolitej. Ten dzień został ustanowiony Dniem Patrona Szkoły. W dniu nadania szkole imienia, liceum otrzymało sztandar ufundowany przez ks. prałata Andrzeja Gawła – ówczesnego Proboszcza Parafii Katedralnej w Kaliszu.

Szanując tak ważną historię, w imieniu całej społeczności Sobieskiego, dyrektor Beata Szulc uhonorowała swoich poprzedników: Elżbietę Mikołajczyk i Zdzisława Szymańskiego, odznaką „Złoty Husarz Króla Sobieskiego” w podziękowaniu za wyjątkowe zasługi na rzecz V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu.

Wybór patrona był dla społeczności szkolnej bardzo ważną decyzją, wiązał się z uznaniem drogi życiowej i poglądów króla Jana III Sobieskiego, jako wyznacznika wzoru do naśladowania. Podczas obchodów dnia Patrona, zgodnie z ceremoniałem szkoły, młodzież klas pierwszych ślubowaniem na sztandar została uroczyście włączona do społeczności Sobieskiego.

 Piękny jubileusz skłonił do refleksji i był momentem, w którym przypomniano nie tylko historię szkoły, ale także życiorys samego patrona.  Dziś ten wybór wydaje się być szczególnie celnym wyborem. Szkoła realizuje, bowiem wychowanie w duchu szacunku do Ojczyzny, nie zapominając o wartościach, jakie Jan III Sobieski wyznawał. Były nimi odwaga, bohaterska postawa, zaufanie. Jan III Sobieski w tym samym stopniu, co wielkim wojownikiem, był także niezwykłym przyjacielem nauki i sztuki, wybitnym mecenasem, człowiekiem kultury, o żywym i ciekawym świata umyśle. Do tego właśnie nawiązywał barwny program artystyczny.

Podczas 15 rocznicy nadania szkole imienia króla Jana III Sobieskiego, podkreślano niezwykle ważną rolę oddziałów mundurowych. Klasy mundurowe realizują szeroki zakres szkoleń i zajęć z bezpieczeństwa wewnętrznego nie tylko w szkole. Liceum Sobieskiego wyróżnia się, jako placówka na poziomie liceów ogólnokształcących swoimi oddziałami integracyjnymi. Profesjonalnie przygotowana kadra, nauczyciele wspomagający oraz zajęcia rewalidacyjne, to wszystko sprawia, że integracja w Sobieskim jest wielowymiarowa. Pozwala to kształtować postawy empatyczne u młodzieży i uwrażliwiać ich na problemy młodzieży niepełnosprawnej. V LO w Kaliszu, to także klasy o profilu ratownictwa medycznego, klasy o profilu medialnym, psychologiczno – pedagogicznym, humanistycznym oraz artystycznym.  

Młodzież odebrała podczas uroczystości nagrody za uczestnictwo w konkursach związanych z Dniem Patrona. W konkursie “Wiedzy o Janie III Sobieskim”, nagrodę za najlepsze wyniki odebrała delegacja klasy 4D. W konkursie epistolarnym na “List współczesnych do Sobieskiego”, jury składające się z nauczycieli języka polskiego, wyłoniło laureatów pierwszego miejsca. Nagrody odebrali Piotr Francka z kl. 1A oraz  Maria Kościuszko z kl. 3A.

W dniu jubileuszu, Dyrekcja Szkoły przyjęła gratulacje i życzenia. Głos zabrali m.in.: Mirosław Gabrysiak – wiceprzewodniczący Rady Miasta Kalisza. W imieniu Prezydenta Miasta Kalisza życzenia złożyła Ewelina Dudek – naczelnik Wydziału Edukacji. W imieniu szkół ponadpodstawowych życzenia złożyła Joanna Dolna – dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu. Major Tomasz Kurzawa złożył list gratulacyjny od Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Do życzeń dołączyli się również poprzedni dyrektorzy V Liceum w Kaliszu: Elżbieta Mikołajczyk i Zdzisław Szymański.

Akademię i uroczystość uzupełniały wystawione w foyer tablice przedstawiające kalendarium Szkoły oraz sylwetki dyrektorów. Na okoliczność Jubileuszu  wystawiona została również Księga Pamiątkowa, w której szanowni goście mieli okazję pozostawić swoje wpisy.

Okazją do całkiem prywatnych i nieoficjalnych spotkań, rozmów i wspomnień był poczęstunek, na który wszystkich obecnych zaprosiły Dyrektor Beata Szulc wraz z wicedyrektor Grażyną Wilner.

Uroczystość przygotowali nauczyciele:

Ewa Jankowska, Agata Gajewska, Piotr Jankowski, (który w trakcie uroczystości namalował obraz, opatrzony następnie hasłem przewodnim).

Pomoc w organizacji: Patrycja Kliber (chór) Agnieszka Derbich, Beata Grajek, Andrzej Rapacz, Rafał Leszczyński, Mateusz Będkowski, Aneta Kałużna.

Wsparcie techniczne: Joanna Banaszak, Agata Błaszczyk, Anna Domaradzka, Paulina Marciniak.

Fotografia i kontakt z mediami: Marzena Grygielska.  

Goście:

Prezydenta Miasta Kalisza Krystiana Kinastowskiego oraz Wiceprezydenta Miasta Kalisza Grzegorza Kulawinka – reprezentowała Ewelina Dudek, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza.

Mirosław Gabrysiak, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Kalisza

 Ks. prałat Adam Modliński, Proboszcz Parafii Katedralnej św. Mikołaja w Kaliszu

Dr. Michała Sopińskiego, Rektora i Komendanta Akademii Wymiaru Sprawiedliwości w Kaliszu – reprezentowała Joanna Sawulska-Krzykacz,

 Ppłk. Rafała Materę, Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu – reprezentował mjr Tomasz Kurzawa

Ppłk mgr inż. Przemysław Bojarczuk – Szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu

Marian Durlej, Przewodniczący Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Miasta Kalisza

Katarzyna Bieniasiewicz, Prezes Oddziału Miejskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Kaliszu

Piotr Tomankiewicz, Przewodniczący Rady Rodziców

Dyrektorzy kaliskich szkół i przedszkoli:

Urszula Janczar, Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka w Kaliszu

Maria Żubrowską-Gil, Dyrektor II Liceum Ogólnokształcącego im. Tadeusza Kościuszki w Kaliszu

Anna Narewska, Dyrektor III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu

Joanna Dolna, Dyrektor IV Liceum Ogólnokształcącego im. Ignacego Jana Paderewskiego w Kaliszu

Ewa Szymczak, Dyrektor VII Liceum Ogólnokształcącego Szkoły Mistrzostwa Sportowego w Kaliszu

Dorota Szaleniec-Plichta, Dyrektor Zespołu Szkół Gastronomiczno – Hotelarskich im. Janka Bytnara “Rudego” w Kaliszu

Agnieszka Korotczuk, Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych w Kaliszu

Agata Dziedzic, Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych im. Zesłańców Sybiru w Kaliszu

Janusz Matuszewski, Dyrektor Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Kaliszu

Tomasza Stępniak, Dyrektor Zespołu Szkół Samochodowych im. Stanisława Staszica w Kaliszu

Mariusza Pawlak, Dyrektor Zespołu Szkół Techniczno-Elektronicznych w Kaliszu

Agnieszka Przybyłowska, Dyrektor Publicznego Przedszkola Nr 9 w Kaliszu,

Marcin Szymczak, Dyrektor Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kaliszu

Grażyna Handke, Kierownik Filii nr 7 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Kaliszu

Close Menu