Komunikat!

Uwaga!

Wszyscy kandydaci, którzy złożyli dokumenty na rok szkolny 2022/2023 do klas pierwszych o profilu mundurowym oraz przystąpili w dniach: 7-8.06.2022 do ,,Próby sprawnościowej” uzyskując jej kompletne zaliczenie – otrzymali pozytywny wynik.

Jednocześnie informujemy, że próba sprawnościowa i jej ukończenie, jest tylko jednym z etapów rekrutacji.

Ostatecznie o przyjęciu do oddziału klasy pierwszej będzie decydował wynik postępowania rekrutacyjno  – kwalifikacyjnego, którego najważniejszym etapem są punkty ze świadectwa ukończenia szkoły podstawowej oraz punkty uzyskane z egzaminu ósmoklasisty.

Close Menu