Z wielkim żalem zawiadamiamy o pogrzebie naszej uczennicy Mariki Bigosińska. Odeszła od nas tak szybko, mając przed sobą całe dorosłe życie. Zapamiętaliśmy ją jako sumienną, wzorową uczennicę, uczestniczącą we wszystkich uroczystościach w poczcie sztandarowym, członkinię zespołu musztry paradnej i jako bardzo dobrą osobę, otwartą na potrzeby innych.
Ostatnie pożegnanie nastąpi 28 sierpnia w Katedrze Kaliskiej o godzinie 10.00. Po mszy nastąpi odprowadzenie zmarłej na Cmentarz Tyniecki.

Close Menu