Konkurs pt. Kartka z kalendarza na cześć Papieża.

Waszym zadaniem konkursowym będzie wybranie jednego wydarzenia z życia Karola Wojtyły/ Jana Pawła II i przedstawienie tego wydarzenia w formie prezentacji multimedialnej bądź slajdu e -kartki z kalendarza. To pierwsza część zadania.

Druga część będzie polegać na pisemnym uargumentowaniu, dlaczego właśnie to wydarzenie uznaliście za najbardziej istotne.

Close Menu