Mundurowi pamiętają – to akcja Biura ds. Proobronnych, w której szkoły z klasami mundurowymi realizujące program edukacji wojskowej, otaczają opieką cmentarze wojskowe bądź spotykają się z kombatantami. My działaliśmy na dwóch płaszczyznach: 25 października odbyło się spotkanie z por. Wacławem Szymańskim – prezesem Stowarzyszenia Osób Represjonowanych Okresu Stalinowskiego w Kaliszu, a 30 października byliśmy na cmentarzu wojskowym na kaliskim Majkowie.

Close Menu