baner_top


Król Jan III Sobieski


Król Jan III Sobieski miał osobowość niezwykle bogatą. W tradycji narodowej zapisał się jako mężny "pogromca Półksiężyca", zwycięzca spod Wiednia.

Monarcha jawi się także jako człowiek o niezwykle szerokich zainteresowaniach umysłowych. Nie opuszczała króla przez całe życie chęć uczenia się. Do charakterystycznych jego cech należała ciekawość wielu spraw i nieustająca żądza wiedzy. O niezwykłych zainteresowaniach monarchy świadczyła jego bogata biblioteka, w której znajdowały się znaczące dzieła niemal ze wszystkich dziedzin wiedzy. Obok dzieł literackich dzieła z matematyki, nauk przyrodniczych, sztuki wojennej, geografii, architektury, chemii, astronomii, teorii sztuki, encyklopedie, podręczniki. Wiemy, że król każdą wolną chwilę wykorzystywał na lekturę, czytał nawet w czasie wypraw wojennych, podczas przerw w walce.Obok spraw naukowych monarcha żywo interesował się malarstwem, architekturą, teatrem. Znał doskonale łacinę i grekę, kilka języków zachodnioeuropejskich, a także turecki i tatarski. Król nie tylko wiele czytał, ale i sam chwytał za pióro.

Pisał pięknie w języku ojczystym, a jego listy do królowej Marii Kazimiery zapewniły mu poczesne miejsce w polskiej literaturze. Sobieski zasłynął jako mecenas kultury.

Roztoczył opiekę nad zdolnymi architektami (Tylmanem z Gameren, Andreasem Schlüterem, Augustynem Loccim, Danielem Schultzem, Jerzym Eleuterem Szymonowiczem-Siemiginowskim), humanistami (Wespazjanem Kochowskim, Joachimem Pastoriusem, Wojciechem Stanisławem Chrościńskim, Janem Schultzem-Szuleckim), matematykami i astronomami (Janem Heweliuszem, Adamem Kochańskim). Wielu z nich indygenował i nobilitował. Zgromadził dużą bibliotekę.

Wybudował pałac w Wilanowie, ufundował kościół kapucynów (jako votum za wiktorię wiedeńską, gdzie spoczywa jego serce) i kościół św. Kazimierza (sakramentek) na Nowym Mieście w Warszawie (kolejne votum) oraz Kaplicę Królewską w Gdańsku. Przebudował również jedną z kamienic na lwowskim rynku.

 

 
Comeniusefsbip

V Liceum Ogólnokształcące Kalisz ul.Piskorzewie 6