baner_top


Procedura kontaktów z Rodzicami

 

 

PROCEDURA KONTAKTÓW Z RODZICAMI
V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu
 
Niniejsza procedura jest opisem postępowania nauczycieli z rodzicami w celu ułatwienia wzajemnych kontaktów oraz nadania In statusu programowej działalności wychowawczej szkoły.
 
 1. Kontakty rodziców z nauczycielami odbywają się według harmonogramu uzgodnionego:
  1. z Rada Rodziców, dotyczy spotkań otwartych z nauczycielami,
  2. z wychowawcami klas, dotyczy spotkań, tj. zebrań, wywiadówek, uroczystości klasowych.
 2. Rodzice uczniów szkoły mają możliwość kontaktu dodatkowego z nauczycielem,  w przypadkach uzasadnionych losowo, jednak po uprzednim uzgodnieniu z nauczycielem terminu spotkania.
 3. Obecność rodziców na spotkaniach jest potwierdzana w dzienniku podpisem.
 4. Spotkanie nauczyciele z rodzicami w domu ucznia odbywa się po uprzednim obustronnym uzgodnieniu tej wizyty.
 5. Miejscem kontaktów nauczycieli i rodziców na terenie szkoły są sale lekcyjne, gabinet pedagoga.
 6. Konsultacje indywidualne z nauczycielami odbywają się pierwszy wolny wtorek każdego miesiąca.
 7. Nie udziela się telefonicznych informacji o uczniach.
 8. W sytuacjach uzasadnionych wychowawczo szkoła wzywa rodziców poza uzgodnionymi terminami.
 9. Wszelkie uwagi i wnioski dotyczące pracy szkoły rodzice kierują kolejno do: wychowawcy klasy, dyrektora, Rady Pedagogicznej, organu nadzorującego szkołę.
 10. Rodzice wspólnie z nauczycielami w trosce o poziom kontaktów i współpracy, przestrzegają zasad przyjętej procedury. 

 

 
Comeniusefsbip

V Liceum Ogólnokształcące Kalisz ul.Piskorzewie 6