baner_top


Charakterystyka klas
 

Charakterystyka planowanych klas pierwszych
w roku szkolnym 2018 / 2019
I A – klasa bezpieczeństwa wewnętrznego – mundurowa
Rozszerzenia: wiedza o społeczeństwie, geografia, informatyka
Języki obce:
Do wyboru pierwszy język: język angielski lub język niemiecki
Do wyboru drugi język: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski, język rosyjski
       Przedmiot uzupełniający: elementy bezpieczeństwa wewnętrznego
Przedmioty punktowane ze świadectwa: język polski, matematyka,wiedza o społeczeństwie, geografia
Elementy bezpieczeństwa wewnętrznego zawierać będą następujące zagadnienia:
·         elementy systemu obronności kraju oraz podstawy bezpieczeństwa państwa
·         elementy musztry wojskowej.
 
I B1 – klasa ratownictwa wojskowego (mundurowa)
Rozszerzenia: język polski, język angielski lub język niemiecki,  biologia
Języki obce:
Do wyboru pierwszy język: język angielski lub język niemiecki
Do wyboru drugi język: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski, język rosyjski
       Przedmiot uzupełniający: elementy ratownictwa medycznego
       Przedmioty punktowane ze świadectwa: język polski, matematyka, język angielski/język niemiecki, biologia
       Elementy ratownictwa medycznego zawierać będą następujące zagadnienia:
·         elementy psychologii,
·         elementy pierwszej pomocy przedmedycznej.
 
 
 
I B2 – klasa bezpieczeństwa publicznego (mundurowa)
Rozszerzenia: język polski, język angielski lub język niemiecki, wiedza o społeczeństwie
Języki obce:
Do wyboru pierwszy język: język angielski lub język niemiecki
Do wyboru drugi język: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski, język rosyjski
       Przedmiot uzupełniający: elementy bezpieczeństwa publicznego
       Przedmioty punktowane ze świadectwa: język polski, język angielski/język niemiecki, matematyka, wiedza o społeczeństwie
       Elementy bezpieczeństwa publicznego zawierać będą następujące zagadnienia:
·         elementy ochrony bezpieczeństwa publicznego,
·         elementy pierwszej pomocy przedmedycznej,
 
 I C – klasa humanistyczna (integracyjna)
Rozszerzenia: język polski, język angielski lub język niemiecki, historia
Języki obce:
Do wyboru pierwszy język: język angielski lub język niemiecki
Do wyboru drugi język: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski, język rosyjski
Przedmioty punktowane ze świadectwa: język polski, język angielski/język niemiecki, matematyka, historia
Atutem klasy integracyjnej jest korzystanie z tabletów podczas zajęć edukacyjnych.
 
I D – klasa geoinformacyjna
Rozszerzenia: język angielski lub język niemiecki, geografia, informatyka
Języki obce:
Do wyboru pierwszy język: język angielski lub język niemiecki
Do wyboru drugi język: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski, język rosyjski
Przedmiot uzupełniający: elementy geoinformatyki
Przedmioty punktowane ze świadectwa: język polski, matematyka, geografia, informatyka
Elementy geoinformatyki zawierać będą zagadnienia:
  • przetwarzanie i analiza informacji geograficznej
  • geograficzne systemy baz danych
  • zagadnienia informatyczne zwiazane z programowaniem
 
I E – klasa psychologiczno-pedagogiczna
Rozszerzenia: język polski, historia, biologia
Języki obce:
Do wyboru pierwszy język: język angielski lub język niemiecki
Do wyboru drugi język: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski, język rosyjski
       Przedmiot uzupełniający: elementy psychologii i pedagogiki Przedmioty punktowane ze świadectwa: język polski, matematyka, historia, biologia
Elementy psychologii i pedagogiki zawierać będą zagadnienia:
·         elementy współczesnej dydaktyki,
·         podstawy resocjalizacji,
·         elementy psychologii społecznej, wychowawczej, rozwojowej,
·         elementy pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej
 
I F – klasa ogólna
Rozszerzenia: język polski, język angielski lub język niemiecki, matematyka
Języki obce:
Do wyboru pierwszy język: język angielski lub język niemiecki
Do wyboru drugi język: język angielski, język niemiecki, język hiszpański, język francuski, język rosyjski
       Przedmioty punktowane ze świadectwa: język polski, język angielski/język niemiecki, matematyka, wiedza o społeczeństwie
 
*utworzenie grupy językowej w każdej klasie uzależnione jest od wyników rekrutacji 

 

 
Comeniusefsbip

V Liceum Ogólnokształcące Kalisz ul.Piskorzewie 6