baner_top


Kalendarz roku szkolnego 2016/17

KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO

 

2016/2017

Termin

Rodzaj przedsięwzięcia

01.09.

godz. 9.00

WRZESIEŃ

Rozpoczęcie roku szkolnego 2016/2017

 

08.09.

godz. 16.30

godz. 17.30

 

Zebranie z rodzicami uczniów klas I, II, III

 Spotkanie Dyrekcji z Radą Rodziców

09.09.

godz. 10.25

Spotkanie Dyrekcji z Samorządem Uczniowskim

15.09.

godz. 15.30

Rada Pedagogiczna

do 16.09.

Test diagnostyczny w klasach I z przedmiotów            

w zakresie rozszerzonym

do 30.09.

Wycieczki integracyjne dla klas I  (Kalisz)

 

04.10.

godz. 15.30

 

Rada Pedagogiczna

04.10.

godz. 16.30

PAŹDZIERNIK

Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z nauczycielami

14.10.

godz. 09.00

Dzień Edukacji Narodowej – Dzień Patrona (Przyrzeczenie uczniów klas I na sztandar)

08.11.

godz. 16.30

LISTOPAD

Spotkanie śródokresowe dla rodziców uczniów klas I, II, III

Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z nauczycielami

10.11.

Obchody Dnia Niepodległości

Udział delegacji uczniowskiej w miejskich obchodach rocznicowych

06.12.

godz. 16.30

GRUDZIEŃ

Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z nauczycielami

(spotkanie mikołajkowe)

06.12.

Spotkanie mikołajkowe dla uczniów

16.12.

godz. 12.00

Uroczyste spotkanie przedświąteczne szkoły                 

 

19.12.

Ostateczny termin wystawiania ocen uczniom klas I, II, III

23.12.16 – 31.12.16

Zimowa przerwa świąteczna

 

31.12.

Zakończenie I okresu dla klas I, II, III

ROK 2017

02.01.

STYCZEŃ

 

 

Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna dla klas I, II, III

03.01.

godz. 16.30

godz. 17.30

 

Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z nauczycielami

Wywiadówka okresowa dla klas I, II, III

Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców

26.01.

godz. 15.30

Rada Pedagogiczna - podsumowująca pracę szkoły za I okres

do 27.01.

Próbna matura

30.01.17-

12.02.17

Zimowa przerwa świąteczna

14.02.

godz. 16.30

LUTY

 

Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z nauczycielami

 

 

MARZEC

Pielgrzymka klas maturalnych do Częstochowy

07.03.

godz. 15.30

godz. 16.30

 

Rada Pedagogiczna

Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z nauczycielami

 

24.03.

Targi Edukacyjne

 

Rekolekcje wielkopostne

30.03.

godz. 16.30

Spotkanie śródokresowe dla rodziców uczniów klas III

(powiadomienie o przewidywanych ocenach)

01.04.

KWIECIEŃ

Drzwi otwarte dla gimnazjalistów

04.04.

godz. 16.30

Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z nauczycielami

Spotkanie śródokresowe z rodzicami uczniów klas I-II 

13.04.17 –

18.04.17

Wiosenna przerwa świąteczna

20.04.

Ostateczny termin wystawiania ocen uczniom klas III

24. – 25.04.

Egzaminy weryfikacyjne

26.04.

godz. 15.30

Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna klas III

 

28.04.

godz. 12.00

Zakończenie zajęć w kl. III – Pożegnanie absolwentów

01. – 03.05.

MAJ

Udział w obchodach majowych

09.05.

godz. 16.30

Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z nauczycielami

04.05.17 – 24.05.17

Część pisemna i ustna egzaminu maturalnego

 

25.05.

godz. 16.30

Powiadomienie o przewidywanych ocenach uczniów klas

I i II (spotkanie śródokresowe).

06.06.

godz. 16.30

CZERWIEC

 

Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z nauczycielami

do 13.06.

Ostateczny termin wystawiania ocen uczniom klas I i II

19.06. – 20.06.

Egzaminy weryfikacyjne

 

21.06.

godz. 14.30

Rada Pedagogiczna - klasyfikacyjna klas I i II

 

22.06.

godz. 16.30

Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców

 

23.06.

godz. 9.00

Zakończenie roku szkolnego 2016/17

 

29.06.

godz. 09.00

Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowującej pracę szkoły za rok szkolny 2016/2017

-

LIPIEC

-

 

21.08. – 25.08.

SIERPIEŃ

Egzaminy poprawkowe z zajęć edukacyjnych

 

22.05. – 25.08.

Maturalny egzamin poprawkowy

 

31.08.

godz. 9.00

Posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęconej zatwierdzeniu wyników egzaminów poprawkowych i przygotowującej szkołę do pracy w roku szkolnym 2017/2018

 
Comeniusefsbip

V Liceum Ogólnokształcące Kalisz ul.Piskorzewie 6