baner_top


Kalendarz roku szkolnego 2018/19
 
KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO
 
2018/2019
 
Termin
Rodzaj przedsięwzięcia
03.09.
godz. 9.00
WRZESIEŃ
Rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019
 
10.09.
godz. 10.25
 
Spotkanie Dyrekcji z Samorządem Uczniowskim
 
 
13.09.
godz. 16.30
godz. 17.30
 
 
 
 
Zebranie z rodzicami uczniów klas I, II, III
Spotkanie Dyrekcji z Radą Rodziców
 
14.09.
godz. 15.30
Rada Pedagogiczna poświęcona zatwierdzeniu: planu
pracy szkoły oraz planów pracy zespołów i organizacji
szkolnych, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego
 
do 21.09.
Test diagnostyczny w klasach I z przedmiotów            
w zakresie rozszerzonym (z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego i matematyki)
 
do 28.09.
Wycieczki integracyjne dla klas I (Kalisz)
 
02.10.
godz. 15.30
 
Rada Pedagogiczna poświęcona analizie wyników
Matura 2018 i „testu pierwszaka”
 
02.10.
godz. 16.30
PAŹDZIERNIK
Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z nauczycielami
10.10.
 
Dzień Patrona (Przyrzeczenie uczniów klas I na sztandar)
 
15.10.
godz. 09.00
Dzień Edukacji Narodowej – akademia
 
15.10.
XVIII Dzień Papieski pod hasłem „Promieniowanie ojcostwa”
(udział pocztu sztandarowego w lokalnych obchodach)
 
06.11.
 
godz. 16.30
LISTOPAD
Spotkanie śródokresowe dla rodziców uczniów klas I, II, III
 
Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z nauczycielami
 
09.11.
Obchody Dnia Niepodległości w szkole – śpiew hymnu
11.11.
 
Udział delegacji uczniowskiej w miejskich obchodach rocznicowych – 11 listopada
04.12.
godz. 16.30
GRUDZIEŃ
Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z nauczycielami
(świąteczne wystawy SU)
 
06.12.
Spotkanie mikołajkowe dla uczniów – RR, SU
 
18.12.
Ostateczny termin wystawiania ocen uczniom klas I, II, III
19.12.
godz. 12.00
Uroczyste spotkanie przedświąteczne szkoły                 
 
23.12. – 31.12.
Zimowa przerwa świąteczna
 
31.12.
Zakończenie I okresu dla klas I, II, III
 
ROK 2019
 
04.01.
STYCZEŃ
 
 
Rada klasyfikacyjna dla klas I, II, III
 
08.01.
 
 
 
 
godz. 16.30
godz. 17.30
XI Międzyszkolny Konkurs Mitologiczny
 
Spotkanie z nauczycielami – pierwszy wtorek miesiąca
Wywiadówka okresowa dla klas I, II, III
Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców
14.01. –
27.01.
Ferie zimowe
 
 
do 31.01.
Próbna matura
 
05.02.
godz. 16.30
LUTY
 
Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z nauczycielami
 
05.02.
godz. 14.30
Rada podsumowująca pracę szkoły za I okres
 
05.03.
godz. 15.30
godz. 16.30
MARZEC
 
 
Rada poświęcona analizie próbnej matury
Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z nauczycielami
 
 
26.03.
Ostateczny termin wystawienia przewidywanych ocen uczniom klas III
29.03.
godz. 16.30
Spotkanie śródokresowe dla rodziców uczniów klas III
(powiadomienie o przewidywanych ocenach)
 
 
 
marzec - kwiecień
 
Pielgrzymka klas maturalnych do Częstochowy
(katechetka – p. M. Wawrzyniak – Grala)
02.04.
godz. 16.30
KWIECIEŃ
Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z nauczycielami
Spotkanie śródokresowe z rodzicami uczniów klas I-II 
 
08.04. do
26.04.  
Badanie wyników nauczania – przedmioty maturalne i przedmioty w zakresie rozszerzonym – kl. I i II
04. 2019
 
Rekolekcje wielkopostne
12.04.
Ostateczny termin wystawiania ocen uczniom klas III
 
04. 2019
Drzwi Otwarte dla gimnazjalistów i ośmioklasistów
 
17.04 do 24.04.
Egzaminy weryfikacyjne
 
24.04.
godz. 15.30
Rada klasyfikacyjna klas III
 
26.04.
godz. 12.00
 
Zakończenie zajęć w kl. III – Pożegnanie absolwentów
 
01. – 03.05.
MAJ
Udział w obchodach majowych
 
06.05. do 25.05.
Część pisemna i ustna egzaminu maturalnego
 
14.05.
godz. 16.30
Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z nauczycielami
Rada Pedagogiczna poświęcona analizie wyników testów diagnostycznych
 
22.05.
Termin wystawienia przewidywanych ocen uczniom klas I i II
24.05.
godz. 16.30
Powiadomienie rodziców o przewidywanych ocenach uczniów klas I i II (spotkanie śródokresowe).
 
04.06.
godz. 16.30
CZERWIEC
 
Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z nauczycielami
 
do 12.06.
Ostateczny termin wystawiania ocen uczniom klas I i II
 
14.06. do 17.06.
Egzaminy weryfikacyjne
 
18.06.
godz. 14.30
Rada klasyfikacyjna klas I i II
 
19.06.
godz. 16.30
Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców
 
19.06.
Egzaminy klasyfikacyjne
21.06.
godz. 9.00
 
Zakończenie roku szkolnego 2018/2019
28.06.
godz. 09.00
Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowującej pracę szkoły za rok szkolny 2018/2019
 
 
LIPIEC
 
 
20.08.
godz. 9.00
SIERPIEŃ
Maturalny egzamin poprawkowy
 
26.08. do
29.08.
Egzaminy poprawkowe z zajęć edukacyjnych
 
30.08.
godz. 9.00
Posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęconej zatwierdzeniu wyników egzaminów poprawkowych i przygotowującej szkołę do pracy w roku szkolnym 2019/2020
 
02.09.
WRZESIEŃ
Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
 
 
Comeniusefsbip

V Liceum Ogólnokształcące Kalisz ul.Piskorzewie 6