baner_top


Godziny pracy pedagoga

 

 PEDAGOG SZKOLNY      mgr Agata Rokicka

 
 zaprasza uczniów, rodziców i nauczycieli w godzinach:
 
Poniedziałek  -  7:30-12:00
Wtorek  -  12:00-16:30
Środa  -  8:00-14:00
Czwartek  -  8:00-13:30
Piątek  -  8:00-13:30
 
Zadania pedagoga szkolnego:
·         rozpoznawanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
·         określanie form i sposobów udzielania uczniom, w tym uczniom z wybitnymi uzdolnieniami, pomocy psychologiczno-pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
·         organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
·         podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki, w stosunku do uczniów, z udziałem rodziców i nauczycieli;
·         wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;
·         planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez szkołę na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu;
·         działanie na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej.
 
Drogi Uczniu, jeżeli …
·         potrzebujesz rady na temat sposobów uczenia się, radzenia sobie z wyzwaniami dydaktycznymi,
·         chcesz zwyczajnie porozmawiać z kimś życzliwym,
·         chcesz rozwiązać problem osobisty lub szkolny,
·         potrzebujesz pomocy i rady w trudnych chwilach,
·         ktoś naruszy Twoje prawa lub prawa innych osób,
·         ktoś stosuje wobec Ciebie przemoc,
·         chcesz podzielić się swoimi sukcesami i radościami,
·         masz ciekawy pomysł i chcesz aktywnie włączyć się w działania na rzecz społeczności szkolnej,
·         chcesz pomagać innym, ale nie wiesz jak,
·         potrzebujesz pomocy w tworzeniu poprawnych relacji rówieśniczych,
·         chcesz poradzić się w kwestii przyszłego kształcenia i zawodu….
…zwróć się do pedagoga szkolnego!
 
 
 Drogi Rodzicu, jeżeli…
·         potrzebujesz pomocy w rozwiązaniu problemów wychowawczych oraz dydaktycznych, dotyczących dziecka;
·         potrzebujesz pomocy i wsparcia w trudnej sytuacji życiowej,
·         chcesz uzyskać informacje na temat instytucji pomocowych, działających na rzecz młodzieży oraz na rzecz rodziny,
·         oczekujesz pomocnych informacji na temat wyboru dalszej drogi kształcenia i zawodu dla dziecka,
·         chciałbyś aktywnie działać na rzecz szkoły…
…zapraszam!
 
Drodzy Nauczyciele, jeżeli…
·         potrzebujecie pomocy w diagnozowaniu przyczyn trudności w nauce i niepowodzeń szkolnych uczniów, w analizie opinii i orzeczeń z poradni psychologiczno-pedagogicznej, w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb edukacyjnych i rozwojowych oraz możliwości psychicznych ucznia,  diagnozowaniu środowiska rodzinnego ucznia oraz jego sytuacji opiekuńczo-wychowawczej,
·         potrzebujecie wsparcia w podejmowaniudziałań profilaktycznych,
·         potrzebujecie wsparcia w rozwiązywaniu problemów wychowawczych dotyczących uczniów,
·         potrzebujecie wsparcia w podejmowaniu działań mediacyjnych i kryzysowych w szkole,
·         potrzebujecie wsparcia w organizacji kształcenia specjalnego…
…zapraszam!
 
Comeniusefsbip

V Liceum Ogólnokształcące Kalisz ul.Piskorzewie 6