W tegorocznej edycji konkursu “Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego” – Klaudia Baran, Oliwia Miłek i Martyna Kowalczyk – otrzymały Nagrodę Prezydenta w kategorii szkół ponadpodstawowych. Listy gratulacyjne otrzymała Pani Dyrektor Beata Szulc oraz Pani Paulina Marciniak, nauczycielka historii, która przygotowała uczniów do konkursu.

W tegorocznej edycji konkursu „Ad fontes! Odkrywamy tajemnice Kalisza i regionu kaliskiego” wzięło udział 49 uczestników – 32 ze szkół podstawowych i 17 ze szkół średnich. Gratulacje złożył zwycięzcą wiceprezydent Grzegorz Kulawinek.

Zadanie polegało na opracowaniu 2 tematów wybranych z następujących trzech: Mieczysław Jałowiecki – patriota z Kamienia, Aleksandra Piłsudska – jej związki ze Szczypiornem i Kaliszem, Bracia Kościelniakowie – artyści rodem z Kalisza.

W tegorocznej edycji największą popularnością cieszył się temat związany z Aleksandrą Piłsudską. Forma prac była zróżnicowana – od nagrań filmowych, przez albumy, makiety do prac pisemnych. Prace można było składać w dwóch kategoriach wiekowych: uczniów szkół podstawowych i uczniów szkół średnich. Jury przyznało w każdej z kategorii Nagrodę Prezydenta Miasta Kalisza, Nagrodę Starosty Kaliskiego, Nagrodę Dyrektora Archiwum Państwowego w Kaliszu oraz Nagrody Główne.

(źródło: www.kalisz.pl)

Close Menu