Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

04.09.2023

godz. 9.00 Rozpoczęcie roku szkolnego

11.09.2023

godz. 16.30 Ogólne spotkanie dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas I

godz. 17:00 Ogólne spotkanie dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas IV

godz. 17:00 Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I, II i III                     

godz. 17:15  Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas IV

godz. 17:45  Spotkanie Dyrekcji z Radą Rodziców

do 22.09.2023 – Test diagnostyczny w klasach I z przedmiotów w zakresie rozszerzonym (z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego i matematyki)

26.09.godz. 10.25– Spotkanie Dyrekcji z Samorządem Uczniowskim (przedstawiciele klas)

Pozostałe wydarzenia: ( w edycji)

Rada Pedagogiczna poświęcona zatwierdzeniu: planu pracy szkoły oraz planów pracy zespołów i organizacji szkolnych, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego

do 30.09. Wycieczki integracyjne dla klas I  (Kalisz)

PAŹDZIERNIK

Rada Pedagogiczna poświęcona analizie wyników Matura i „testu pierwszaka”

Dzień Patrona /Przyrzeczenie uczniów klas I na sztandar/

Dzień Edukacji Narodowej/ Dzień Papieski– akademia

LISTOPAD

Spotkanie śródokresowe dla rodziców uczniów klas I, II, III, IV

Obchody Dnia Niepodległości w szkole. Zaprzysiężenie pocztów sztandarowych.

Udział delegacji uczniowskiej w miejskich obchodach rocznicowych – 11 listopada

GRUDZIEŃ

Próbny egzamin maturalny CKE ze wszystkich przedmiotów na wszystkich poziomach

Konkurs Mitologiczny

Uroczyste spotkanie przedświąteczne szkoły 

Zimowa przerwa świąteczna

ROK 2024

STYCZEŃ

Ostateczny termin wystawiania ocen uczniom klas I, II, III ,IV

Zakończenie I okresu dla klas I, II, III, IV

Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

Spotkanie okresowe wychowawców z rodzicami uczniów klas: I, II, III, IV./ Spotkanie Dyrekcji z Radą Rodziców.

(styczeń) Bal Studniówkowy

Ferie zimowe

LUTY

Rada podsumowująca pracę szkoły za I okres. Analiza próbnej matury.

MARZEC

Rekolekcje Wielkopostne (termin dostępny będzie w marcu)

Ostateczny termin wystawiania przewidywanych ocen uczniom klas IV

Spotkanie śródokresowe dla rodziców uczniów klas IV (powiadomienie o przewidywanych ocenach)

marzec –kwiecień – Pielgrzymka klas maturalnych do Częstochowy

Kwiecień – Drzwi Otwarte dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych

KWIECIEŃ

Spotkanie śródokresowe z rodzicami uczniów klas I,II i III

Ostateczny termin wystawiania ocen uczniom klas IV

Wiosenna przerwa świąteczna

Sprawdzian wiadomości i umiejętności (podania najpóźniej 3 dni przed RP)

Rada klasyfikacyjna  klas IV

Zakończenie zajęć dla klas IV Pożegnanie absolwentów

Badanie wyników nauczania – przedmioty rozszerzone i przedmioty maturalne w zakresie rozszerzonym – kl. I, II i III

MAJ

Udział w obchodach majowych

Część pisemna i ustna egzaminu maturalnego

Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z nauczycielami

Termin wystawienia przewidywanych ocen uczniom klas I-II i III

Powiadomienie o przewidywanych ocenach uczniów klas I-II i III . Spotkanie wychowawców z rodzicami

CZERWIEC

Ostateczny termin wystawiania ocen uczniom klas I-II i III

Sprawdzian wiadomości i umiejętności

Rada klasyfikacyjna klas I-II i III

Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców

Egzaminy klasyfikacyjne

Rada pedagogiczna po egzaminach klasyfikacyjnych

Zakończenie roku szkolnego

Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny

LIPIEC

Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

SIERPIEŃ

Maturalny egzamin poprawkowy

Egzaminy poprawkowe z zajęć edukacyjnych

Posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęconej zatwierdzeniu wyników egzaminów poprawkowych i przygotowującej szkołę do pracy w roku szkolnym 2023/2024

WRZESIEŃ

  Rozpoczęcie roku szkolnego 2024/2025

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 • Obchody Dnia Patrona Szkoły ( uroczysty apel )
 • Obchody Dnia Edukacji Narodowej
 • Dzień wolny od zajęć
 • Wszystkich Świętych;
 • – Zimowa przerwa świąteczna
 • Dzień wolny od zajęć
 • Wiosenna przerwa świąteczna
 • Dzień wolny od zajęć
 • Egzaminy maturalne – Matura 2022
 • Rekolekcje wielkopostne (3 dni) – termin do ustalenia
 •  Indywidualne konsultacje dla uczniów klas I-II i III
 • do 31 sierpnia 2024 – Wakacje.

Close Menu