Kalendarz roku szkolnego 2023/2024

04.09.2023 – godz. 9.00 Rozpoczęcie roku szkolnego

11.09.2023

godz. 16.30 Ogólne spotkanie dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas I

godz. 17:00 Ogólne spotkanie dyrekcji szkoły z rodzicami uczniów klas IV

godz. 17:00 Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas I, II i III                     

godz. 17:15  Spotkanie wychowawców z rodzicami uczniów klas IV

godz. 17:45  Spotkanie Dyrekcji z Radą Rodziców

do 22.09.2023 – Test diagnostyczny w klasach I z przedmiotów w zakresie rozszerzonym (z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego i matematyki)

26.09.godz. 10.25– Spotkanie Dyrekcji z Samorządem Uczniowskim (przedstawiciele klas)

14.09 – Rada Pedagogiczna poświęcona zatwierdzeniu: planu pracy szkoły oraz planów pracy zespołów i organizacji szkolnych, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego

do 30.09. Wycieczki integracyjne dla klas I  (Kalisz)

PAŹDZIERNIK

03.10 – Rada Pedagogiczna poświęcona analizie wyników Matura i „testu pierwszaka”

10.10 – Dzień Patrona /Przyrzeczenie uczniów klas I na sztandar/

13.10 – Dzień Edukacji Narodowej/ Dzień Papieski– akademia

16.10 – Dzień papieski – apel

LISTOPAD

07.11- Spotkanie śródokresowe dla rodziców uczniów klas I, II, III, IV

10.11 – Obchody Dnia Niepodległości w szkole. Zaprzysiężenie pocztów sztandarowych.

11.11 – Udział delegacji uczniowskiej w miejskich obchodach rocznicowych – 11 listopada

GRUDZIEŃ

12.06 – Próbny egzamin maturalny CKE ze wszystkich przedmiotów na wszystkich poziomach

Konkurs Mitologiczny

22.12 – Uroczyste spotkanie przedświąteczne szkoły 

23.12 – 31.12 – Zimowa przerwa świąteczna

ROK 2024

STYCZEŃ

12.01- Ostateczny termin wystawiania ocen uczniom klas I, II, III ,IV

12.01 – Zakończenie I okresu dla klas I, II, III, IV

18.01 – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

23.01 – Spotkanie okresowe wychowawców z rodzicami uczniów klas: I, II, III, IV./ Spotkanie Dyrekcji z Radą Rodziców.

20.01 – Bal Studniówkowy

LUTY

12.02-25.02- Ferie zimowe

05.02 – Rada podsumowująca pracę szkoły za I okres. Analiza próbnej matury.

MARZEC

04-06.03 – Rekolekcje Wielkopostne

23.03 – Ostateczny termin wystawiania przewidywanych ocen uczniom klas IV

27.03 – Spotkanie śródokresowe dla rodziców uczniów klas IV (powiadomienie o przewidywanych ocenach)

15.03 – Pielgrzymka klas maturalnych do Częstochowy

22.03 – Drzwi Otwarte dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych

KWIECIEŃ

04.04 Spotkanie śródokresowe z rodzicami uczniów klas I,II i III

17.04 Ostateczny termin wystawiania ocen uczniom klas IV

28.03-02.04 Wiosenna przerwa świąteczna

18.04-22.04 Sprawdzian wiadomości i umiejętności (podania najpóźniej 3 dni przed RP)

23.04 Rada klasyfikacyjna  klas IV

26.04, -g.12.00Zakończenie zajęć dla klas IV Pożegnanie absolwentów

do 17.05Badanie wyników nauczania – przedmioty rozszerzone i przedmioty maturalne w zakresie rozszerzonym – kl. I, II i III

MAJ

01-03.05 Udział w obchodach majowych

07.05 -25.05 Część pisemna i ustna egzaminu maturalnego

17.05 Termin wystawienia przewidywanych ocen uczniom klas I-II i III / Powiadomienie o przewidywanych ocenach uczniów klas I-II i III .

23.05 Spotkanie wychowawców klas I, II, III z rodzicami

CZERWIEC

do 13.06 – Ostateczny termin wystawiania ocen uczniom klas I-II i III

14.06-17.06 -Sprawdzian wiadomości i umiejętności

17.06 g. 15.30 Rada klasyfikacyjna klas I-II i III

19.06 g. 16.30 – Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców

18.06 – 19.06 Egzaminy klasyfikacyjne

19.06 godz. 9.00 – Rada pedagogiczna po egzaminach klasyfikacyjnych

21.06 godz. 9.00- Zakończenie roku szkolnego

26.06 g. 10.00 – Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny

LIPIEC

09.07 g. 12.00 – Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

SIERPIEŃ

20-21.08 – Maturalny egzamin poprawkowy

26-28.08 – Egzaminy poprawkowe z zajęć edukacyjnych

30.08 g. 9.00 – Posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęconej zatwierdzeniu wyników egzaminów poprawkowych i przygotowującej szkołę do pracy w roku szkolnym 2023/2024

WRZESIEŃ

  02.09 – Rozpoczęcie roku szkolnego 2024/2025

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

10.10.2023 r. – Obchody Dnia Patrona Szkoły

13.10.2023 r.  – Obchody Dnia Edukacji Narodowej

02.11.2023 r. – Dzień wolny od zajęć

02.05.2024 r. – Dzień wolny od zajęć

06.05.2024 r. – Dzień wolny od zajęć

07.05.2024 r. – 09.05.2024 r.  – Egzaminy maturalne – Matura 2024

31.05.2024 r.  – Indywidualne konsultacje dla uczniów klas I, II i III

Close Menu