KALENDARZ  ROKU  SZKOLNEGO 2022/2023

01.09.godz. 9.00 Rozpoczęcie roku szkolnego

13.09. Spotkanie Dyrekcji z rodzicami uczniów klas I, IV. Spotkanie wychowawców z rodzicami klas: I, II, III, IV. Spotkanie Dyrekcji z Radą Rodziców.

15.09.godz. 15.30 Rada Pedagogiczna poświęcona zatwierdzeniu: planu pracy szkoły oraz planów pracy zespołów i organizacji szkolnych, przedstawienie planu nadzoru pedagogicznego

do 23.09. Test diagnostyczny w klasach I z przedmiotów  w zakresie rozszerzonym (z wyjątkiem języka polskiego, języka obcego i matematyki)

26.09 godz.10:25 – Spotkanie Dyrekcji z Samorządem Uczniowskim

do 30.09. Wycieczki integracyjne dla klas I  (Kalisz)

28-30.09 – Próbny egzamin OKE (maturalny) z języka polskiego, matematyki, języka nowożytnego

PAŹDZIERNIK

04.10. godz. 15.30 Rada Pedagogiczna poświęcona analizie wyników Matura 2022 i „testu pierwszaka”

10.10. Dzień Patrona /Przyrzeczenie uczniów klas I na sztandar/

14.10 – Dzień Edukacji Narodowej/ Dzień Papieski– akademia

LISTOPAD

08.11.godz. 16.30 Spotkanie śródokresowe dla rodziców uczniów klas I, II, III, IV

10.11. Obchody Dnia Niepodległości w szkole. Zaprzysiężenie pocztów sztandarowych.

11.11. Udział delegacji uczniowskiej w miejskich obchodach rocznicowych – 11 listopada

GRUDZIEŃ

12-22.12. Próbny egzamin maturalny CKE ze wszystkich przedmiotów na wszystkich poziomach

14.12. Konkurs Mitologiczny

22.12. godz. 11.00 Uroczyste spotkanie przedświąteczne szkoły 

23.12. – 31.12. Zimowa przerwa świąteczna

ROK 2023

STYCZEŃ

13.01. Ostateczny termin wystawiania ocen uczniom klas I, II, III ,IV

13.01 Zakończenie I okresu dla klas I, II, III, IV

17.01 – Rada Pedagogiczna klasyfikacyjna

24.01 – Spotkanie okresowe wychowawców z rodzicami uczniów klas: I, II, III, IV./ Spotkanie Dyrekcji z Radą Rodziców.

(styczeń) Bal Studniówkowy

31.01. -12.02 Ferie zimowe

LUTY

14.02. godz. 15.30  Rada podsumowująca pracę szkoły za I okres. Analiza próbnej matury.

MARZEC

marzec  –  Rekolekcje Wielkopostne (termin dostępny będzie w marcu)

22.03. – Ostateczny termin wystawiania przewidywanych ocen uczniom klas IV

30.03. godz. 16.30 – Spotkanie śródokresowe dla rodziców uczniów klas IV (powiadomienie o przewidywanych ocenach)

marzec –kwiecień – Pielgrzymka klas maturalnych do Częstochowy

Kwiecień – Drzwi Otwarte dla uczniów klas ósmych szkół podstawowych

KWIECIEŃ

Drzwi otwarte dla ósmoklasistów

04.04.godz. 16.30/ Spotkanie śródokresowe z rodzicami uczniów klas I,II i III

19.04. – Ostateczny termin wystawiania ocen uczniom klas IV

6.04. – 11.04.- Wiosenna przerwa świąteczna

20.04. – 24.04.- Sprawdzian wiadomości i umiejętności (podania najpóźniej 3 dni przed RP)

25.04. godz. 15.30 – Rada klasyfikacyjna  klas IV

28.04. godz. 12.00 – Zakończenie zajęć dla klas IV Pożegnanie absolwentów

do 19.05.- Badanie wyników nauczania – przedmioty rozszerzone i przedmioty maturalne w zakresie rozszerzonym – kl. I, II i III

MAJ

01. – 03.05.- Udział w obchodach majowych

04.05. – 23.05.- Część pisemna i ustna egzaminu maturalnego

10.05. godz. 16.30- Pierwszy wtorek miesiąca – spotkanie z nauczycielami

17.05. – Termin wystawienia przewidywanych ocen uczniom klas I-II i III

23.05.- Powiadomienie o przewidywanych ocenach uczniów klas I-II i III . Spotkanie wychowawców z rodzicami

CZERWIEC

do 14.06.-Ostateczny termin wystawiania ocen uczniom klas I-II i III

15.06. – 19.06. Sprawdzian wiadomości i umiejętności

20.06. godz. 15.30 Rada klasyfikacyjna klas I-II i III

21.06. godz. 16.30- Spotkanie dyrekcji z Radą Rodziców

21.06- 22.06 –Egzaminy klasyfikacyjne

22.06 – Rada pedagogiczna po egzaminach klasyfikacyjnych

23.06.-godz. 9.00 – Zakończenie roku szkolnego 2022/2023

28.06 godz.10.00 – Posiedzenie Rady Pedagogicznej podsumowującej rok szkolny

LIPIEC

07.07.- godz. 12.00 Termin ogłaszania wyników egzaminu maturalnego

SIERPIEŃ

22.08.  – Maturalny egzamin poprawkowy

23.08. – 25.08.- Egzaminy poprawkowe z zajęć edukacyjnych

30.08. godz. 9.00 – Posiedzenie Rady Pedagogicznej poświęconej zatwierdzeniu wyników egzaminów poprawkowych i przygotowującej szkołę do pracy w roku szkolnym 2023/2024

WRZESIEŃ

01.09.2023-  Rozpoczęcie roku szkolnego 2023/2024

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych:

 • 10.10.2022 – Obchody Dnia Patrona Szkoły ( uroczysty apel )
 • 14.10.2022 r.  Obchody Dnia Edukacji Narodowej
 • 31.10.2022 r. Dzień wolny od zajęć
 • 01.11.2022 – Wszystkich Świętych;
 • 23 – 31 grudnia 2022 – Zimowa przerwa świąteczna
 • 7.01.2023 r. Dzień wolny od zajęć
 • 6 – 11 kwietnia 2023 – Wiosenna przerwa świąteczna
 • 02.05.2023 r. Dzień wolny od zajęć
 • 04 – 09.05.2023 r.  Egzaminy maturalne – Matura 2022
 • Rekolekcje wielkopostne (3 dni) – termin do ustalenia
 • 09.06.2023 r.  Indywidualne konsultacje dla uczniów klas I-II i III
 • 24 czerwca – 31 sierpnia 2023 – Wakacje.

Close Menu