Wysoka Kapituła Ogólnopolskiego Rankingu Olimpijskiego przyznała V Liceum Ogólnokształcącemu im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu tytułu Brązowej Europejskiej Szkoły Praworządności RP 2024.

Od edycji 2024 roku Ogólnopolski Ranking Olimpijski Europejskich Szkół Praworządności RP prowadzony jest przez SEO COPTIOSH oraz Białostockie Centrum Edukacji. Ponadto Ministerstwo Edukacji Narodowej funduje nagrody trzem najlepszym szkołom w Rankingu. Szkoły, które zajmą miejsca od pierwszego do sto pięćdziesiątego, uzyskując status szkoły platynowej, złotej, srebrnej lub brązowej, mają prawo posługiwać się tym mianem i zamieszczać (NIEODPŁATNIE) loga szkoły danej kategorii, jako placówki, w której edukacja społeczna, europejska, prawna, z dziedziny praw człowieka i/lub historyczna stoi na wysokim poziomie.

Poniżej podajemy link do całego Rankingu Olimpijskiego 2024 roku:https://coptiosh.eu/XIII-Ranking-2024-za-rok-szk-2022-23…

Close Menu