Tik, tak…Matura Start! Powodzenia Maturzyści ♥

7 maja 2024 do matury pisemnej z języka polskiego w Formule 2023 podeszło w naszej szkole 86 tegorocznych absolwentów oraz czterech absolwentów zeszłorocznych. Do matury pisemnej z języka polskiego w Formule 2015 przystąpiła jedna osoba.

W pierwszym dniu matur pisemnych gościliśmy w szkolę dziennikarzy Kaliskiej Telewizji. J Link do nagrania poniżej

Dzień 1:

Tuż przed godz. 10:00 w sieci pojawiły się informacje o tym, z jakimi tematami wypracowań musieli zmierzyć się maturzyści. Pierwszy z nich dotyczył ,,Buntu i jego konsekwencji dla człowieka”. Drugi podejmował zagadnienie ,,Jak relacja z drugą osobą kształtuje człowieka”?

Nasi maturzyści donoszą:

– Tematy były łatwe!- Zaskakująco oczywiste…

– Lekko pisało się o buntownikach…

– Świetne tematy, można było znaleźć wiele przykładów…

Maturzyści oceniają, że również zadania z arkusza cz. 1 i 2 były łatwiejsze niż te, zawarte w arkuszach matury próbnej.

Dzień 2.

8 maja nasi uczniowie pisali egzamin maturalny z matematyki. Tym razem zdania, co do trudności zadań egzaminacyjnym były podzielone. Niektórzy twierdzili, że ,,matma ich powaliła”, inni – że uda im się z pewnością zaliczyć ten egzamin.

Dzień 3.

W czwartek, 9 maja, odbywały się matury pisemne na poziomie podstawowym z języków obcych. Zaobserwowaliśmy zadowolenie z pytań 🙂 egzaminacyjnych, zamieszczonych w arkuszu PP z j. angielskiego 🙂

Close Menu