„Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń”        (Eleanor Roosevelt)

Tegoroczni absolwenci V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu, w piątek 28 kwietnia otrzymali świadectwa ukończenia szkoły. Uroczystość miała wyjątkowy charakter. Dla przyszłych abiturientów był to ostatni dzień w szkole..

Zgodnie z tradycją liceum, uroczystość otworzyła swoim wzruszającym przemówieniem pani Beata Szulc, gratulując uczniom przede wszystkim wyróżniających wyników w nauce i wytrwałości w dążeniu do celu, natomiast nauczycielom i wychowawcom podziękowała za trud włożony w wychowanie i naukę uczniów. Wyrażając swoje uznanie dla osiągnięć tegorocznych absolwentów, pogratulowała także rodzicom tak wspaniałych dzieci.

Na zaproszenie Beaty Szulc – dyrektor Liceum i Grażyny Wilner – wicedyrektor, w uroczystości  pożegnania uczniów klas czwartych udział wzięli goście: Grzegorz Kulawinek – wiceprezydent Miasta Kalisza, prof. UAM dr hab. Piotr Łuszczykiewicz – dziekan Wydziału Pedagogiczno-Artystycznego w Kaliszu, Robert Gaweł – Wielkopolski Kurator Oświaty, Violetta Słupianek – dyrektor Kaliskiej Delegatury Kuratorium Oświaty w Poznaniu, Ewelina Dudek – naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Kalisza, ks. prałat Adam Modliński – proboszcz Parafii Katedralnej pw. św. Mikołaja w Kaliszu; Marian Radzion – starszy marynarz Marynarki Wojennej oraz trener Stowarzyszenia Strzeleckiego ,,Bellona” w Kaliszu. Komendanta Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu ppłk Rafała Materę reprezentował mjr Maciej Kiciński. Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu ppłk mgr inż. Przemysława Bojarczuka reprezentował mjr Jakub Pojmański – szef Wydziału Rekrutacji i Promocji.

Słowa uznania skierował do zgromadzonych na uroczystości Grzegorz Kulawinek, wiceprezydent Miasta Kalisza, podkreślając wyjątkowość oraz atmosferę V Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu i dziękując za zaangażowanie, trud włożony w rozwój młodzieży, a także za reprezentowanie Miasta podczas uroczystości patriotycznych.

Robert Gaweł, Wielkopolski Kurator Oświaty, gratulując uczniom osiągniętych wyników w nauce, życzył przyszłym maturzystom powodzenia na egzaminach maturalnych.

Przedstawiciel Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu – mjr Maciej Kiciński oraz przedstawiciel Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu – mjr Jakub Pojmański gratulując ukończenia szkoły, zachęcali młodzież do kontynuacji nauki w służbach mundurowych.

Po oficjalnych przemówieniach, absolwenci z najwyższymi wynikami w nauce odebrali świadectwa ukończenia szkoły.

Nagrody i podziękowania zostały wręczone również laureatom i finalistom olimpiad oraz konkursów. Okolicznościowe dyplomy z podziękowaniem, otrzymali także rodzice absolwentów.

Po raz pierwszy w historii szkoły, tegoroczni absolwenci odebrali z rąk pani dyrektor Beaty Szulc oraz pani wicedyrektor Grażyny Wilner, specjalne odznaki V Liceum Ogólnokształcącego im Jana III Sobieskiego w Kaliszu. Brązowy, Srebrny oraz Złoty Husarz Króla Sobieskiego, otrzymali uczniowie za cały, czteroletni okres nauki, wysoką średnią ocen i wzorową postawę uczniowską.

Odznakę otrzymał także zasłużony dla szkoły, wieloletni jej przyjaciel i trener umiejętności strzeleckich – Marian Radzion, starszy marynarz Marynarki Wojennej oraz trener Stowarzyszenia Strzeleckiego ,,Bellona” w Kaliszu.

Wręczono świadectwa oraz dyplomy za liczne osiągnięcia naukowe i sportowe.

Uczniowie otrzymali także oficjalne podziękowania za aktywną pracę i za godne reprezentowanie szkoły podczas uroczystości patriotycznych.

Jednym z najważniejszych punktów uroczystości było przekazanie absolwentom klas mundurowych certyfikatów ukończenia nauki przedmiotu – edukacja wojskowa, odbywającego się w ramach Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych organizowanych przez MON w latach szkolnych 2021 – 2022 oraz 2022 -2023.

           

Słowa podziękowania w imieniu absolwentów, skierowała do nauczycieli absolwentka klasy 4 a  – Barbara Borowska, stypendystka Stypendium Prezesa Rady Ministrów, członkini asysty sztandaru liceum, prowadzącą kompanię honorową. Po przemówieniu, uczniowie wręczyli kwiaty Dyrekcji w dowód uznania i podziękowania.

 

Część artystyczną przygotowali uczniowie klasy trzeciej pod opieką mgr Agaty Gajewskiej oraz mgr Agnieszki Derbich. Swoje klasy pożegnały wychowawczynie: mgr Aleksandra Żukowska, mgr Małgorzata Trzcińska, mgr Aneta Kałużna, mgr Agata Błaszczyk, mgr Kamila Rogacka, mgr Agnieszka Kijuć.

Życzymy Wam Wszystkiego Dobrego! Powodzenia na egzaminie dojrzałości!

Pamiętajcie: ,,Przyszłość należy do tych, którzy wierzą w piękno swoich marzeń” (Eleanor Roosevelt)

                                                                   

 

Close Menu