Jedyną drogą do zrozumienia lekcji historii, jest zetknięcie się tą historią. W związku z rocznicowymi obchodami 160 rocznicy wybuchu powstania styczniowego, V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu kilka tygodni temu zaprosiło swoich uczniów do udziału w projekcie konkursowym pod nazwą ,,W 160. rocznicę zrywu styczniowego”.

W czwartek 26 stycznia nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu i wręczenie nagród.  Prace fotograficzne biorące udział w konkursie zostały zaprezentowane na wystawie, którą tego dnia uroczyście otworzyli: Beata Szulc – dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu, Violetta Słupianek – dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Kaliszu, Anna Narewska – prezes Polskiego Towarzystwa Historycznego Oddział w Kaliszu, Monika Sobczak – Waliś, pracownik MBP im. A. Asnyka w Kaliszu oraz mjr Jakub Pojmański – przedstawiciel Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu.  

Warunkiem uczestnictwa w projekcie było wykonanie fotografii związanej z miejscem pamięci narodowej, nawiązującym do powstania styczniowego. Uczniowie poszukiwali pomników, przydrożnych figurek, mogił powstańców, krzyży, kurhanów, znajdujących się na terenie Kalisza i powiatu kaliskiego lub w okolicach waszego miejsca zamieszkania – mówi nauczycielka historii Paulina Marciniak, przewodnicząca jury i pomysłodawczyni konkursu

 Biorący udział w projekcie porządkowali te miejsca i zapalali znicz pamięci. Wykonane zdjęcie stanowiło dokumentacje powyższych działań.  Ponadto do zdjęć dołączone musiały być opracowania historyczne danego miejsca.

Naszym celem było zainteresowanie młodzieży aspektem regionalnego i lokalnego dziedzictwa kulturowego, a także wzbudzenie w nich obowiązku pielęgnowania pamięci o wydarzeniach historycznych, ważnych dla narodu polskiego – mówi Marzena Grygielska, nauczycielka języka polskiego i współorganizator konkursu.

– Komisja najwyżej oceniała prace: prezentujące temat w sposób interesujący i przyciągający uwagę, charakteryzujące się oryginalnym ujęciem tematu i ciekawymi obserwacjami, oceniana była również estetyka i efekt wizualny oraz przejrzystość prac. Brała także pod uwagę regulaminowe wymagania – dodaje Joanna Banaszak, nauczycielka języka angielskiego i współorganizatorka konkursu.

Na konkurs wpłynęło 55 prac fotograficznych od 33 uczniów, z czego jury wybrało do prezentacji 48 najlepszych fotografii spełniających warunki konkursu. Spośród wszystkich prac jury nagrodziło trzy najlepsze. Pierwsze miejsce zajął Kacper Budziński, drugie Barbara Borowska, trzeciej miejsce Piotr Andrzejczak.

Fundatorami nagród byli: Polskie Towarzystwo Historyczne Oddz. w Kaliszu oraz Rada Rodziców V LO w Kaliszu. Upominki ufundowało również WCR w Kaliszu.

Wydarzenie zamknęła prelekcja p. Moniki Sobczak – Waliś pt. ,,Powstanie Styczniowe w Kaliszu –przygotowania, przebieg, upamiętnienie’’.

(Fot: Piotr Jankowski)

Close Menu