17. października odbył się w naszej Szkole apel z okazji XXII Dnia Papieskiego pod hasłem ,,Blask Prawdy” (Veritatis Splendor).

Hasło będące zarazem tytułem dziesiątej encykliki Jana Pawła II wskazuje na wewnętrzny, nierozerwalny związek istniejący między wiarą i moralnością oraz między wolnością oraz prawdą.

W programie artystycznym wystąpili uczniowie klasy 3b, którzy zapoznali szkolną młodzież zgromadzoną tego dnia na apelu z fragmentami encykliki oraz z wybranymi wierszami Jana Pawła II.

Za wzruszający apel podziękowała młodzieży mgr Beata Szulc, dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego.

Apel przygotowała mgr Daria Kędzierska.

—————————————————

[“Veritatis splendor” (“Blask prawdy”) – ogłoszona w sierpniu 1993 r. omawia zagadnienia moralne. Encyklika ukazuje oparte na Piśmie Świętym, a także tradycji, racje moralnego nauczania Kościoła. Papież podkreśla w dokumencie nierozerwalny związek między wiarą i moralnością oraz między wolnością i prawdą.

„Żaden człowiek nie może się uchylić od podstawowych pytań: Co powinienem czynić? Jak odróżniać dobro od zła? Odpowiedź można znaleźć tylko w blasku prawdy, która jaśnieje w głębi ludzkiego ducha, jak zaświadcza psalmista: „«Któż nam ukaże dobro?» Wznieś ponad nami, o Panie, światłość Twojego oblicza!” ]

(fragment encykliki „Veritatis splendor”)

Close Menu