„Bóg i Pan nasz na wieki błogosławiony dał zwycięstwo i sławę narodowi naszemu, o jakiej wieki przeszłe nigdy nie słyszały” „Honor, Duma, Wartości”.

10.10.2022 r.

Jan III Sobieski był królem Polski w latach 1674–1696, znanym dowódcą wielu zwycięskich bitew między innymi pod Chocimiem i pod Wiedniem. Dla naszej społeczności szkolnej to wzór postawy patriotycznej – nasz Patron.

Dzisiaj obchodziliśmy Dzień Patrona. Z tej okazji odbyła się uroczystość przypominająca o tym, że mając w nazwie wielkiego Króla Polski V Liceum Ogólnokształcące wyznacza uczniom wzorce postępowania, jakimi powinni podążać, by w przyszłości przestrzegać zasad etycznych i rozwijać postawy patriotyczne.

 – Dzień Patrona to szczególne Święto Szkoły! Wybór patrona był dla nas bardzo ważną decyzją, wiązał się z przyjęciem za wzór drogi życiowej i poglądów króla Jana III Sobieskiego. Jesteśmy dumni z patrona, który wpisał się polską i europejską historię jako świetnie wykształcony, obyty w świecie poliglota o zainteresowaniach naukowych, artystycznych i wielkich dowódczych talentach, co udowodnił nie tylko w bitwie pod Wiedniem. Niezwykłe zdolności strategiczne i taktyczne łączył z ogromną siłą duchową i darem władania duszami żołnierzy. Niewątpliwie króla Jana III Sobieskiego można uznać za typ rycerza-sarmaty uosabiającego walory narodowe Polaków. Nazywany był przez wodzów tureckich Lwem Lechistanu, a przez współczesnych mu na terenach europejskich Obrońcą Wiary. To człowiek wielkiego formatu, jednocześnie wierny mąż i czuły ojciec. Trudno nie podziwiać króla określanego jako primus inter pares (pierwszy wśród równych) – mówiła mgr Beata Szulc, dyrektor Szkoły.

Na uroczystości patronalnego święta zaproszenie przyjęli m.in.: pani Jolanta Stasiak – Dróżdż, straszy wizytator Delegatury w Kaliszu Kuratorium Oświaty w Poznaniu; pani Agnieszka Wojciechowska, pracownik Politechniki Poznańskiej; dr Radosław Nawrocki, Prodziekan ds. nauki i rozwoju kadry WP-A UAM; pani Justyna Rusinek, wicedyrektor Centrum Edukacyjno – Rehabilitacyjnego ,,Tęcza” w Wolicy wraz z panią Katarzyną Ratajszczak, sekretarz Centrum; ppłk Przemysław Bojarczuk, szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Kaliszu; st. mar. Marian Radzion z rezerwy Marynarki Wojennej, trener Stowarzyszenia Strzeleckiego „Bellona” w Kaliszu; pan Piotr Tomankiewicz, przewodniczący Rady Rodziców.

W Dniu Patrona – zgodnie z wieloletnią tradycją – po złożeniu kwiatów pod popiersiem Jana III Sobieskiego odbyło się ślubowanie uczniów klas pierwszych.

 – Po złożeniu roty przysięgi staniecie się nie tylko pełnoprawnymi uczniami naszej szkoły, ale i spadkobiercami cennego dziedzictwa króla Jana III Sobieskiego. A Jego dziedzictwo to: miłość do Ojczyzny, wielkie męstwo, umiłowanie nauki, sztuki i literatury. Naśladowanie patrona, zdobywanie wiedzy, rozwijanie zdolności, dążenie do sukcesu i godności Polaka-Patrioty to Wasze zobowiązanie. Pamiętajcie o tym! Niech umieszczone na sztandarze szkoły słowa: „Wiara, Obowiązek, Nauka” będą drogowskazami w Waszym życiu! – podkreśliła dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu.  

W Dniu Patrona Szkoły odbywa się także uroczyste przekazanie sztandaru szkoły nowym reprezentantom pocztu sztandarowego. Funkcja ta jest niezwykłym zaszczytem. Powołana dzisiaj spośród uczniów klasy 3A honorowa asysta sztandaru w składzie: Szymon Bączyński (chorąży), Natalia Drewniak i Oliwia Woźniczak – złożyła uroczyste ślubowanie, po czym przejęła sztandar od ustępującego pocztu. W ślubowaniu uczniowie zobowiązali się strzec sztandaru, dobrego imienia szkoły oraz sumiennie realizować swoje obowiązki.

W części artystycznej zaprezentowali się uczniowie klas starszych. W wolę króla Sobieskiego wcielił się Kacper Bieniaszczyk z klasy 3A. Maria Trzask z klasy 4D odegrała rolę królowej Marysieńki. Para królewska udzieliła wywiadu, który przeprowadził Bartosz Kliber z klasy 3B.

Uroczystość przygotowały: mgr Aldona Strzała, mgr Marzena Grygielska, mgr Małgorzata Trzcińska, mgr Agata Błaszczyk.

Close Menu