Od 26 do 29 września miało miejsce spotkanie nauczycieli pracujących nad formalnie zakończonym 30 września projektem programu Erasmus+ “Learning in Circles”. Końcowa konferencja we włoskiej Cesenie ‘Assessment’- ‘Ocena’ była okazją do podsumowania i ewaluacji projektu w międzynarodowym teamie, wymiany doświadczeń, a także możliwości przeprowadzenia owocnych rozmów podczas spacerów wśród pięknej, włoskiej architektury. W konferencji udział wzięły nauczycielki z V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego: mgr Sylwia Kwarcińska koordynator projektu oraz mgr Anna Domaradzka.

Close Menu