Zespół reprezentujący V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu w składzie: Kamil Brzostowicz z kl.4F, Jakub Dębowy, Bartosz Górny, Kacper Góral i Mateusz Zajączkowski z klasy kl.4c – zajął III miejsce w grze miejskiej pod nazwą „Kalisz na szlakach” .

Gra odbywała się 14.09.2022 się w ramach 30 Europejskich Dni Dziedzictwa pod hasłem ,,Połączeni dziedzictwem i miała na celu przybliżenie jej uczestnikom więzów łączących Kalisz z innymi miejscowościami i kręgami kulturowymi. Uczniów przygotowała mgr Paulina Marciniak. Gratulujemy!

Uczniowie wyruszyli na szlak spod dworca PKP w Kaliszu rozwiązując zadania związane m.in. ze znaczeniem, jakie miał dla Kalisza i regionu słynny szlak bursztynowy oraz inne drogi handlowe. Musieli wykazać się wiedzą na temat historii naszego miasta, roli rozwoju handlu, a także życia kaliskich Żydów i Macedończyków. Ciekawym elementem poznawczym była również historia powstania kolei w Kaliszu oraz przybliżenie zjawiska przemytu przez granicę na Prośnie w czasach zaborów.

Wyniki ogłoszono w auli III Liceum Ogólnokształcącego im. M. Kopernika w Kaliszu.

(fot.: M.Grygielska)

Organizatorem wydarzenia jest III Liceum Ogólnokształcące im. M. Kopernika w Kaliszu przy współpracy z PTH Oddział w Kaliszu.

Fot: Paulina Marciniak

Close Menu