Przemarszem młodzieży, niosącej niebieskie baloniki – zakończył się projekt „JESTEM. ROZUMIEM. POMAGAM”. Setka  uczniów przeszła od Rogatki na Główny Rynek, aby tam pod Ratuszem spotkać się z Krystianem Kinastowskim, Prezydentem Miasta Kalisza, który objął honorowy patronat nad tym wydarzeniem.

 Projekt powstał z inicjatywy Fundacji Na Rzecz Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Nowa Nadzieja’’ we współpracy z V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu i ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym Nr 1 im. J. Korczaka w Kaliszu. Przypomnijmy, że  nawiązywał on do Europejskiego Tygodnia Autyzmu, który obchodziliśmy na początku miesiąca. Głównym celem tego szczególnego tygodnia było przede wszystkim dostarczenie rzetelnej wiedzy społeczeństwu na temat autyzmu, uwrażliwienie na potrzeby i problemy osób nim dotkniętych, a także poprawienie dostępu do świadczeń dla osób związanych ze spektrum autyzmu.

Z tej okazji V Liceum Ogólnokształcące im. Jana III Sobieskiego włączyło się w projekt. W jego programie znalazł się m.in. cykl działań przeprowadzonych z młodzieżą liceum w obecności podopiecznych Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego Nr 1 im. J. Korczaka w Kaliszu. Działania, warsztaty i spotkania dostosowane były do wieku i możliwości psychofizycznych odbiorców. Zawierały tematykę dotyczącą nie tylko spektrum autyzmu, ale również innych niepełnosprawności, chorób cywilizacyjnych. Spotkania odbywały się w formie autorskich szkoleń, warsztatów, prezentacji połączonych z indywidualnymi konsultacjami i panelami dyskusyjnymi poruszającymi tematykę oraz nawiązującymi do praktycznej nauki mądrej i skutecznej pomocy osobom z niepełnosprawnościami- mówi Dorota Madejka, wiceprezes Fundacji Nowa Nadzieja.

 Ważnym aspektem projektu, była integracja młodzieży z kaliskich szkół. Fundacja wraz z kaliskim V LO, zorganizowała m.in. spotkanie integracyjne z Sebastianem Grzywaczem – współzałożycielem ,,Fundacji Ponad Słowami’’. Odbyły się także warsztaty sensoryczne, wycieczka do fabryki bombek w Koźminie Wielkopolskim, skąd młodzież przywiozła wykonaną przez siebie bombkę z hasłem projektu ,,JESTEM. ROZUMIEM. POMAGAM”. Bombkę uczniowie podarowali dzisiaj prezydentowi Krystianowi Kinastowskiemu, przekazując przy okazji życzenia świąteczne.

 – Łączy nas tolerancja, akceptacja odmienności, otwartość na wszystkich. Cieszę, że pamiętacie o osobach, które są wśród nas i potrzebują pomocy, zrozumienia. Dobrze, że fundacja realizuje takie projekty i dąży do integracji młodzieży z kaliskich szkół z osobami z niepełnosprawnościami. To bardzo ważne – powiedział prezydent Krystian Kinastowski.(MG)

Close Menu