W czwartek, 14 października w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego, odbyła się wyjątkowo uroczysta akademia. Łączyła szkolne obchody Dnia Patrona,  obchody Dnia Edukacji Narodowej, obchody Dnia Papieskiego oraz ślubowanie uczniów klas pierwszych.  

„Nauka wszędzie człowieka zdobi i na wojnie i u dworu i doma i w Rzeczypospolitej” – tymi słowami króla Jana III Sobieskiego, dyrektor szkoły Beata Szulc powitała zgromadzonych gości: wiceprezydenta Miasta Kalisza Grzegorza Kulawinka, przewodniczącego Rady Miasta Kalisza Tadeusza Skarżyńskiego, wizytatora Kuratorium Oświaty w Poznaniu Delegatury w Kaliszu Beatę Wawszczak, radnego do Sejmiku Wojewódzkiego Andrzeja Plichtę, przewodniczącego Rady Rodziców Piotra Tomankiewicza oraz nauczycieli z wicedyrektorem szkoły Grażyną Wilner.

10 października minęła 13. rocznica nadania szkole imienia Jana III Sobieskiego – wielkiego króla Polski, jednego z najwybitniejszych wodzów Rzeczypospolitej. Nasz patron to słynny pogromca Tatarów i Turków, mąż pięknej Marysieńki, pisarz, bibliofil, erudyta, mecenas. W 1683 roku, po świetnym zwycięstwie pod Wiedniem, imię polskiego króla Jana III Sobieskiego było na ustach całej Europy.

To właśnie w Święto Patrona, uczniowie klas pierwszych złożyli ślubowanie na sztandar Szkoły, przyrzekając: dbać o honor i dobre imię Szkoły, rzetelnie wypełniać wszystkie obowiązki wzorowego ucznia, zdobytą wiedzę i umiejętności wykorzystywać dla dobra własnego i dobra naszej Ojczyzny – Rzeczypospolitej Polskiej, z szacunkiem odnosić się do rodziców, wychowawców, nauczycieli, pracowników Szkoły oraz brać przykład z Patrona, dla którego najważniejszy był Bóg, honor i Ojczyzna. Pierwszoklasiści tym samym  otrzymali status pełnoprawnych uczniów V Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu oraz stali się spadkobiercami Jana III Sobieskiego.

 – Jego dziedzictwo to miłość do Ojczyzny, wielkie męstwo oraz umieszczone na sztandarze szkoły słowa: „Wiara, Obowiązek, nauka”. Naśladowanie patrona, dążenie do sukcesu i godności Polaka, Europejczyka XXI wieku to wasze zobowiązanie. Niech słynne słowa Króla Jana III : „Venimus, vidimus, Deus vicit” (Przybyliśmy, zobaczyliśmy, Bóg zwyciężył ) – staną się życiowym mottem dla każdego z nas! – mówiła Beata Szulc, dyrektor V Liceum Ogólnokształcącego w Kaliszu.

Podczas uroczystości uczczono także rocznicę Dnia Papieskiego.

Szanowni Państwo! Niech hasło Dnia Papieskiego, który niedawno obchodziliśmy: ”Nie lękajcie się…”, będzie dla nas wszystkich siłą motywującą do podejmowania wyzwań na drodze do osobistego szczęścia! Powtórzę za Wergiliuszem: „Bo zwyciężyć mogą ci, którzy wierzą, że mogą”– dodała Beata Szulc.

Jak podkreśliła dyrektor szkoły, bycie nauczycielem to nie tylko zawód. To służba i misja. Kształtowanie młodych umysłów i charakterów, należy do najtrudniejszych – ale jednocześnie najpiękniejszych i najbardziej zaszczytnych zadań. Wymaga nie tylko umiejętności, ale też szczególnego talentu i zaangażowania. To nauczyciel wskazuje drogę życiową, rozbudza ciekawość świata, wspiera radą i przykładem. Jest przewodnikiem w życiu młodych ludzi, ujawnia pasje, inspiruje i motywuje do podejmowania wyzwań.

Koleżanki i koledzy! Pragnę podziękować za Waszą codzienną pracę, za ogromne zaangażowanie we wszystkie przedsięwzięcia szkoły, za przekazywanie uczniom wiedzy z pasją i entuzjazmem. Jesteście niejednokrotnie odkrywcami młodych talentów(…). Dziękuję za wyrozumiałość, cierpliwość i życzliwość, którą niezmiennie obdarzacie uczniów. Za to, że jesteście zawsze pełni pomysłów i ciekawych inicjatyw. Stanowicie wykwalifikowaną, kompetentną i niebojącą się wyzwań kadrę pedagogiczną. Niezwykle cenne jest dla mnie to, że jako dyrektor szkoły zawsze mogę na Was liczyć. Praca z Wami to dla mnie nie tylko przyjemność ale i zaszczyt. Dzięki Wam nasza szkoła jest wyjątkowa, panuje w niej rodzinna atmosfera – dyrektor tymi pełnymi serdeczności słowami zwróciła się do nauczycieli.

W tym roku Nagrodę Dyrektora szkoły otrzymali: Mateusz Będkowski, Anna Domaradzka, Agata Gajewska, Beata Grajek, Marzena Grygielska, Ewa Jankowska, Piotr Jankowski, Aneta Kałużna, Katarzyna Karolak, Sabina  Kmiecik, Sylwia Kwarcińska, Bartłomiej  Kwiasowski, Daniel Szumski, Grażyna Wilner, Aleksandra Żukowska.

Przebieg i kształt uroczystości, powstał z inicjatywy młodzieży, z ich przekonania o tym, że należy rozmawiać i doceniać autorytety, z którymi spotykamy się w życiu. Dumna z tego, że Szkoła może poszczycić się uczniami, zdającymi sobie sprawę z własnych uzdolnień, młodzież przygotowała również program artystyczny. Po krótkich przemówieniach uczniowie zaprezentowali swoje talenty wokalne, muzyczne, taneczne oraz recytatorskie. Wystąpili: Nadia Mistrzak i Gabriela Bartczak (taniec współczesny), Anna Klepanda (recytacja i śpiew), Anastazja Drytkiewicz (pianino), Agnieszka Dziedzic (klarnet), Piotr, Wiktor, Jakub i Oskar (obsługa nagłośnienia, montaż i realizacja). Akompaniował na skrzypcach nauczyciel Piotr Jankowski.

Apel poprowadzili spikerzy: Miłosz Duleba i Jakub Janiszewski.

Nad przygotowaniem uroczystości czuwali nauczyciele: Ewa Jankowska, Aneta Kałużna, Daniel Szumski, Joanna Banaszak, Mateusz Będkowski, Piotr Jankowski. Oprawę fotograficzną zapewniła Marzena Grygielska.

Niespodziankę dla Szkoły przygotowała Rada Rodziców. Był nią okazały tort od ,,Cukierni Gucio’’ z Kalisza.

Close Menu