Realizując program Certyfikowane Wojskowe Klasy Mundurowe, uczniowie z klasy 3G i 3H biorą udział w tygodniowym obozie realizowanym w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Odbywają tam zajęcia praktyczne w warunkach poligonowych, w ramach edukacji wojskowej.  Inicjatywa Ministerstwa Obrony Narodowej wspiera  wytypowane szkoły  w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w Siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego.

Warto dodać, że absolwenci tej klasy otrzymają wkrótce Certyfikat Ministerstwa Obrony Narodowej potwierdzający realizację programu nauczania Edukacja Wojskowa w Certyfikowanych Wojskowych Klasach Mundurowych.

Na bieżąco otrzymujemy od opiekunów relację z zajęć.

Dziękujemy ! 

Życzymy wytrwałości !

Close Menu