Unia Europejska bez tajemnic.

    20  kwietnia 2021 r.  w  naszym liceum   odbyły  się  dwa  ,,Międzyszkolne  Konkursy Wiedzy o Unii Europejskiej’’ dla uczniów szkół podstawowych i średnich.  Z uwagi na sytuację epidemiczną konkursy zostały przeprowadzone w formule zdalnej. Honorowy patronat  objął  Poseł na Sejm RP Andrzej Grzyb.

 Konkursom przyświecały następujące cele:  popularyzowanie wiedzy o Europie i Unii Europejskiej oraz nawiązanie współpracy między szkołami.  

W zmaganiach wzięło udział 26 uczniów z 9  szkół  podstawowych i średnich z Kalisza. 

Laureatami ,, Międzyszkolnego Konkursu Wiedzy o Unii Europejskiej’’  zostali :

Szkoły średnie:

      I miejsce – Wiktoria Adamczyk z I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Asnyka

     II miejsce – Michał Nowakowski z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Ignecego Jana Paderewskiego

     III miejsce  – Wanessa Włodarczyk z IV Liceum Ogólnokształcącego im. Ignecego Jana Paderewskiego

Szkoły podstawowe:

      I miejsce – Igor Kubasik  z  Prywatnej Szkoły Podstawowej ,,Jagiellończyk’’

     II miejsce – Adrianna Blicharska ze Szkoły Podstawowej nr 6  im. Henryka Sienkiewicza

     III miejsce  – Konstancja Milewska ze Szkoły Podstawowej nr 6  im. Henryka Sienkiewicza

Laureatom oraz ich opiekunom gratulujemy i zapraszamy do udziału w kolejnych edycjach  konkursu.

Zwycięzcy  zostaną poinformowani o terminie odbioru nagród.


Close Menu