Link do naszego spotkania:

https://www.facebook.com/VLiceumKalisz/videos/747867929469629

Poetyckie słowa ma wielką moc i do tego nie trzeba przekonywać. Wielokrotnie zmieniało ono historię. Wielkość słowa to także zmuszenie odbiorcy do wysiłku intelektualnego, ale czy tylko czytelnik jest obarczony tak wielką odpowiedzialnością. Pan Piotr Fałczyński w poniedziałkowe popołudnie przekonywał, że tworzenie słowami to ciężka praca, wykonywana bez odgórnych ram czasowych.

Close Menu