Kiedy wszyscy jeszcze byli w łóżkach, albo myśleli co zjeść na śniadanie, grupa pasjonatów strzelectwa już była w drodze na wyjątkowe wydarzenie: “Wystrzałowe Mikołajki 2020”. 6 grudnia na Strzelnicy Sportowej “Jóźwiak” w Nowolipsku odbyły się już tradycyjne zawody strzeleckie dla młodych adeptów tego sportu z V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu. “Wystrzałowe Mikołajki 2020” miały dwie odsłony: pierwszą konkursową w dwuboju strzeleckim (karabin i pistolet sportowy) oraz typowo rekreacyjną, ale za to połączone z nauką obsługi wielu rodzajów broni palnej. W rzeczonym już konkursie pierwsze miejsce zajęła Aleksandra Jędrzejak, drugie Zuzanna Marszałek, trzecie Martin Staszak, czwarte Julia Szkalska, piąte Wiktoria Jażąb, szóste – Mateusz Eberchart. W części rekreacyjnej młodzież miała możliwość porównania ze sobą podczas strzelania pistoletu Glock 17 oraz PM 98, a także karabinów AKMS oraz AR-15. Nasza dzisiejsza świąteczna zabawa, która już stała się tradycją w V Liceum, nie byłaby możliwa gdyby nie Rada Rodziców i jej wspaniały przewodniczący p .Piotr Tomankiewicz. Dziękujemy również niezawodnemu sędziemu zawodów i jednocześnie instruktorowi p. Marianowi Radzionowi. Wyrazy podziękowania kierujemy również w stronę p. Artura Jędrzejaka za pomoc w logistyce. Dziękujemy także naszym adeptom strzelectwa, bo bez nich takie zawody by się nie odbyły.

Close Menu