Dwoje uczniów naszej szkoły przystąpiło do Olimpiady Historycznej organizowanej przez Polskie Towarzystwo Historyczne. Pierwszy etap szkolny składał się z dwóch etapów części pisemnej i ustnej. Jeden z uczestników Oskar Mikołajczak, uczeń klasy II uzyskał wymaganą liczbę punktów z poszczególnych etapów i zakwalifikował się do II etapu okręgowego. Gratulujemy.

Close Menu