18. 05. 2020 o godzinie 10:35 społeczność V Liceum Jana III Sobieskiego odśpiewa z okazji 100 Rocznicy Urodzin Jana Pawła II “Barkę”. Serdecznie zapraszamy wszystkich do udziału w tym wydarzeniu.

Spotykamy się on line na Teams w specjalnym do tego utworzonym wydarzeniu. Dajmy świadectwo, że jesteśmy i łączymy się chociaż online!
A do poniedziałku ćwiczcie, śpiewajcie…..

Close Menu