Dnia 20.02.2020 r. rozpoczęliśmy w naszej szkole obchody Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. Klasa I H pod opieką pań: A. Kałużnej, M. Bogdajewicz i A. Chrzanowskiej uczestniczyła w lekcji bibliotecznej w Miejskiej Bibliotece Publicznej im. Adama Asnyka w Kaliszu. Lekcję „Ze skarbnicy Asnykowskiej książnicy” obejmującą prezentację najstarszych i najciekawszych zbiorów Biblioteki Głównej (m.in. starodruków, rękopisów, mikrofilmów, dokumentów życia społecznego przeprowadziła pani Monika Sobczak-Waliś, pracownik tejże biblioteki.
Dnia 21.02.2020 r. na drugiej godzinie lekcyjnej w szkolnej czytelni przeprowadzono konkurs językowy „Czy umiesz mówić i pisać po polsku?”
Zapraszamy reprezentantów poszczególnych klas do językowej rywalizacji.
Na korytarzu pierwszego piętra została również przygotowana dla uczniów wystawa publikacji językowych oraz nowości wydawniczych.

Close Menu