Dyrekcja szkoły oraz kompania honorowa V Liceum Ogólnokształcącego im. Jana III Sobieskiego w Kaliszu wzięli udział w miejskich obchodach 38. rocznicy wprowadzenia stanu wojennego w Polsce. Dziękujemy wszystkim zaangażowanym za pełne zaangażowanie. Foto: P. Łukasz Wolski., Filip Dominiak.

Close Menu