Dzień Edukacji Narodowej w V Liceum Ogólnokształcącym im. Jana III Sobieskiego. Świętowaliśmy zacnie i dostojnie i w bardzo znamienitym gronie. Wśród zaproszonych gości był wiceprezydent Grzegorz Kulawinek, komendant Starży Miejskiej Miasta Kalisza Dariusz Hybś, trener Stowarzyszenia Strzeleckiego Bellona Kalisz p. Marian Radzion. Tradycją w tym dniu stały się przyznawane przez Dyrektora dla nauczycieli, którzy wyróżniali się w minionym roku szkolnym. Wśród nagrodzonych byli: Anna Bruś, Ewa Jankowska, Aneta Kałużna, Piotr Kempiński, Bartłomiej Kwiasowski, Agata Rokicka, Małgorzata Trzcińska oraz wicedyrektor szkoły Grażyna Wilner.

Close Menu