27 września klasy drugie oraz trzecie realizowały praktyczną część edukacji wojskowej w Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu. Tm razem nacisk położono na musztrze, OPBMR, budowie i eksploatacji broni, szkoleniu medycznym, walce w bliskim kontakcie oraz podstawach łączności. Szkoliliśmy się razem z kadetami z Wrześni oraz Poznania. Opiekunami na wyjeździe byli: p. Aleksandra Kalinowska, Łukasz Gawłowicz, Piotr Kempiński.

Close Menu